Citáty na téma pozorovatel


Václav Havel foto
Václav Havel 46
disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 – 2011
„Základní otázka, kterou si tu je třeba položit, zní: Proč se vlastně chovají tak, jak se chovají; proč dělají vše to, co ve svém souhrnu vytváří ten impozantní dojem totálně jednotné společnosti, totálně podporující svou vládu.
Myslím, že každému nepředpojatému pozorovateli je odpověď zřejmá: žene je k tomu strach!“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Krása tkví v oku pozorovatele.“


Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Díky procesu duchovního rozvoje člověk nejenže pozná sebe sama, ale pozná i neviditelnou stranu okolního světa. Začíná odlišovat skutečnost od iluze, kterou dříve považoval za skutečnou. Člověk, když pociťuje svoji skutečnou duchovní podstatu, začíná o strachy, které mu vnutil Živočišný princip, přicházet. Začíná cítit svoji Duši a její svět, začíná chápat, že je-li sám průvodcem Vůle Duchovního principu, neexistují pro něj v materiálním světě v podstatě žádné překážky. Proto když člověk přebývá v takovém jasném, rozšířeném stavu vědomí, zbývá Živočišnému rozumu k tomu, aby zpět získal svoji původní moc nad danou Osobností, pouze „vyčkávat“, až Osobnost oslabí svoji duchovní kontrolu a poddá se emocím, lákadlům nějakých myšlenek, přání Živočišného principu. To je jednoduše zapotřebí chápat a nepodrobovat se jeho lstím. Co je ale v tomto procesu aktivity Živočišného rozumu během duchovního probouzení člověka hlavní, je to, že nachází-li se sám člověk na pozici Pozorovatele Duchovního principu, získává praktickou zkušenost a pochopení toho, proti čemu je Živočišný rozum bezmocný.“

Woody Allen foto
Woody Allen 137
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, d... 1935
„Slabý antropický princip: vesmír je takový, že stvořil pozorovatele.“

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Vtip je vynálezce a rozum pozorovatel.“

George Saville Halifax foto
George Saville Halifax 5
anglický politik 1633 – 1695
„Žena má děkovat bohu, že má její manžel chyby. Manžel bez chyb je nebezpečný pozorovatel.“

Joseph Sheridan Le Fanu foto
Joseph Sheridan Le Fanu 1
irský spisovatel gotických příběhy a detektivních románech 1814 – 1873
„Spíš byste unikl vlastnímu stínu, než uniknete mně. Dělejte co dělejte, já vás uvidím, kdykoli se mi zachce, a Vy uvidíte mne, neboť, abyste věděl, nehodlám se před Vámi déle skrývat. Ale to Vám přece nikterak nemůže vadit, neboť máte-li čisté svědomí, proč se obávat pohledu na svého Pozorovatele“ Neodbytný duch

Rudolf Vrba foto
Rudolf Vrba 1
slovenský lékař 1924 – 2006
„Zlo činí ten, kdo se zlu jakkoli poddává:ať aktivně, nebo pasivně, ať jako nástroj, nebo jako pozorovatel nebo jako oběť.“


Pelham Grenville Wodehouse foto
Pelham Grenville Wodehouse 17
anglický autor 1881 – 1975
„Leckterý bystrý pozorovatel o něm usoudil, že mozek má z pilin, ale o jeho srdci se hanlivě nevyjádřil nikdo. - Malý pán na ženění“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Být pozorovatelem našeho vlastního života znamená povznesení nad životní bídou.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Stačí, aby člověk přepnul dominantu Pozorovatele a chtěl spatřit podstatu otázky. Znalosti, zafixované v symbolech a znacích, vždycky byly a jsou, ale pouze duchovně hledající může za clonou tajemství spatřit Pravdu.“

„Když se později chtěli věnovat politické dráze, chlapci sedávali u dveří radnice, a dříve, než se mohli stát účastníky jednání senátu, byli jeho pozorovateli... Na příkladech, což je nejlepší způsob poučování, se jinoši seznamovali s tím, jakou moc mají úředníci a jaká práva ostatní občané, kde je nutné ustoupit a kde trvat na svém, a vůbec se všemi dovednostmi senátorskými.“


František X. Halas foto
František X. Halas 2
český diplomat, historik a vysokoškolský pedagog 1937
„„Duchovní“ povaha vatikánských zájmů se neprojevuje tím, že by představitelé či diplomaté Svatého stolce jednali za všech kolností nezištně, altruisticky, že by zásadně vylučovali možnost využít slabostí svých partnerů či protivníků atd. Mají však odlišné pořadí priorit, než je jinak běžné, a z toho plyne, že jsou občas „nevypočitatelní“, čímž se rozumní, že jejich postup nelze odhadnout podle měřítek, která se užívají jinde. Při jednáních se „světskými státy“ jsou pro Vatikán často důležité mnohé věci, jež jsou pro jeho protějšek vedlejší a naopak. Je-li postaven před volbu, může pozorovatele překvapit tím, že se rozhodne pro variantu, jež je pro něho podle veškerého zdání nevýhodná. Ale udělá to vědomě, protože tím získá něco v oblasti, o které onen pozorovatel nemá ani tušení. — v knize Fenomén Vatikán“ 2004

Václav Holzknecht foto
Václav Holzknecht 1
český hudební pedagog, klavírista, muzikolog a překladatel 1904 – 1988
„Je nade vším jakoby objektivní pozorovatel. Pozice u klavíru klidná, malý pohyb trupu dopředu, žádný afekt v obličeji. Jeho elegantní jistota vystupování se shoduje s jistotou u klavíru. Vidíte a slyšíte naprosto jasně, že vše je v jeho výkonu promyšleno a usazeno do nejjemnějších záchvěvů.“ o Alexisi Weissenbergovi

John Laughland 1
britský novinář 1963
„Hlavní rozdíl mezi volbami v Anglii a Rusku je přítomnost masových médií a pozorovatelů.“

Robert Andrews Millikan foto
Robert Andrews Millikan 1
americký fyzik 1868 – 1953
„Lidé, kteří se málo vyznají v přírodních vědách, a lidé, kteří se málo vyznají v náboženství, se mohou mezi sebou hádat a jejich pozorovatelé si mohou myslet, že se to hádá věda s vírou. Ve skutečnosti však zde narazily na sebe jen dva druhy nevědomosti.“

Obrázky s citáty na téma pozorovatel

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .