Citáty na téma pracovník


Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 78
prezident České republiky 1944
„Základní manažerské pravidlo zní, že řídící pracovník se má obklopit lidmi, kteří jsou chytřejší než on sám. Málokteré pravidlo bylo v řídící praxi tak masivně porušováno, jako právě toto. Snad všichni vás budou ujišťovat, že je dodržují, ale nahlédnutím do jejich personálního okolí občas objevíte utajené psychiatrické kliniky, složené z psychopatů a paranoiků. Ve většině politiků totiž doutná skrytý komplex méněcennosti a z toho vyvěrající obava, aby je někdo nezastínil. Proto si vybírají spolupracovníky s výrazným deficitem inteligence, u nichž toto nebezpečí nehrozí. Podle zákona padajícího kamene jsou pak ovšem spolupracovníci těchto spolupracovníků ještě hloupější.“

Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Základní masou demonstrantů byli školáci a studenti, kulturní pracovníci, k nimž se postupně připojila i část dělníků a úředníků. Používaly se všechny možné formy působení na veřejnost – stávky, stávková pohotovost, setkání v divadlech, návštěvy závodů studenty a herci, velká shromáždění s řadou krátkých projevů a doplněných vystoupením herců a zpěváků a hudebních skupin, což vytvářelo zvláštní atmosféru jednoty, uspokojovalo mentalitu mládeže a zvyšovalo emoce, přitažlivost a bojovnost i odvahu. Zvlášť aktivní úlohu hráli studenti a profesoři pražských uměleckých škol, v nichž byly pěstovány opoziční nálady, nepřátelský vztah ke KSČ a SSM, elitářství a přezíravý postoj k pracujícímu člověku. To bylo i zdrojem jejich opoziční aktivity i vlivu na ostatní studenty. Přitom šlo většinou o děti umělců, které byly při velkém počtu uchazečů přednostně přijímány."“ s. 114


Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Dřina dodává hrdosti tomu, kdo ji vykonává. Dáš-li tuhle hrdost jen v nejmenším najevo, jsi vyřízený. Svět miluje a oslavuje jen lenochy, které čas od času napadne něco hezkého, co hned za tepla naservírují. Proč? Protože pohled na lenocha uklidňuje, protože jeho ochablost a malátnost vyvolává v tom, kdo se na něj dívá, příjemný pocit nadřazenosti, a konečně, protože lenoch dotvrzuje stupidní tradici, klišé bezstarostnosti a bohémského génia, který kašle na své nadání, mrhá jím a je tak zamotaný do svých nectností, že nemá nakonec vůbec žádnou hrdost. Nemluvě o tom, že dobrým nápadům lenochovým porozumějí lidé daleko snáz než velkému, důkladnému dílu svědomitého pracovníka.“

Lee Iacocca foto
Lee Iacocca 19
americký obchodník 1924
„Při veškeré řídící činnosti vedoucí pracovník nesmí zapomenout a narušovat základní poslání firmy, její sdílené hodnoty, kvalitu veškeré práce, kulturu. V tomto směru jeho práce vyžaduje vnitřní disciplínu a vysokou morální odpovědnost.“

Lech Przeczek foto
Lech Przeczek 94
český básník a spisovatel 1961
„Všichni o něm říkali, že je schopným pracovníkem. Nakonec tomu sám uvěřil.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Byl jsem v mládí vzorný a oblíbený pracovník. Pak jsem se naučil myslet.“

Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941
„Tak jaké máme kvalitní bankéře, tak kvalitní máme ředitele podniků a další vedoucí pracovníky v mikrosféře.“

Jan Baťa foto
Jan Baťa 9
český podnikatel 1898 – 1965
„Státy se rozpadají, jakmile ztratily svůj cíl, svou myšlenku. Jakmile vedoucí a odpovědní lidé a jakmile všichni bezejmenní a poctiví pracovníci nevědí, proč pracují a k čemu mají směřovati, pozorujeme na celém národě zlenošení, zmalátnění, úpadek.“


Herbert Von Karajan foto
Herbert Von Karajan 2
rakouský dirigent, hudebník a šlechtic 1908 – 1989
„Dirigenti jsou kvalifikovaní pracovníci s dvaceti lety odborné přípravy.“

Peter Drucker foto
Peter Drucker 18
rakouský ekonom a spisovatel 1909 – 2005
„Nejvyšší vedoucí společnosti by neměl mít vyšší mzdu než dvacetinásobek platu svého nejhůře placeného pracovníka.“

Ricardo Semler 1
brazilský podnikatel 1959
„Smyslem práce není vydělávání peněz. Smyslem práce je umožnit pracovníkům, ať už dělníkům nebo ředitelům, mít dobrý pocit ze svého života“

Lewis Thomas 6
americký lékař, básník a pedagog 1913 – 1993
„Vyvinuli jsme se do vědeckých pracovníků, to jistě, dověděli jsme se tedy o DNA mnoho, ale kdyby byl před námi úkol navrhnout podobnou replikující se molekulu od začátku, z čisté vody, na to by nám hlava nestačila. Byli bychom udělali zejména jeden fatální omyl: naše molekula by byla bývala dokonalá.“


Reinhard K. Sprenger foto
Reinhard K. Sprenger 24
německý hudebník 1953
„Manažeři! Nedělejte nic, co může pracovník udělat sám.“

Bill Gates foto
Bill Gates 20
americký průmyslník a filantrop 1955
„„Když jsme zakládali Microsoft, zvolili jsme si jako motto „počítač pro každého pracovníka“ a „počítač v každé domácnosti“. Nedošlo nám ale, že k tomu je potřeba obrovská společnost. Pokaždé když jsem společnost zvětšoval, pomyslel sem si: “Panebože, můžeme se vůbec ještě zvětšovat?”“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Nejneukázněnější pracovník je ten, který kritizuje své nadřízené přes jejich výslovný zákaz.“

John C. Maxwell foto
John C. Maxwell 27
americký autor, reproduktor a pastor 1947
„Nejdražšími pracovníky nejsou ti, co mají nejvyšší plat. Nejdražší jsou neproduktivní lidé.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .