Citáty na téma prázdnota


Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Úctu si lidé vymysleli, aby maskovali prázdnotu tam, kde by měla být láska.“

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí.“


Hatake Kakashi foto
Hatake Kakashi 29
fiktivní postava
„Zapomeň na pomstu. Osud těch, kteří se snaží pomstít, je ponurý. Je to tragické, skončíš v utrpení a zraníš se ještě víc. Dokonce i když se ti podaří pomstít, jediná věc, která zůstává, je prázdnota.“

Claude Debussy foto
Claude Debussy 12
claud Debussy 1862 – 1918
„Trp člověče, jestli ti rvou po kouscích srdce, poděkuj jim ještě za svá trápení. Jsou krásnější než neurčitá prázdnota těch, kteří nemají čeho litovat.“

„Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti, kdo nejsou schopni žít právě nyní.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Netoužíme po věčnosti, ale nechceme se dočkat chvíle, kdy naše činy a věci náhle úplně ztratí smysl. V takové chvíli se ukáže prázdnota, jež nás obklopuje...“

Andrzej Sapkowski foto
Andrzej Sapkowski 31
polský spisovatel fantasy 1948
„Jak pusto. Jaká prázdnota...
... ve mně.“
Zaklínač I., Zrno pravdy

Markus Zusak foto
Markus Zusak 56
australský autor 1975
„Běžej. Doufaj. Vědí, že svět je jim v patách. Držej se. Držej se jako o život týhle chvíle, toho okamžiku svobody, kterej je tak smutnej, že musí zůstat ve skrytu klamnýho dojmu, že uvnitř týhle prázdnoty vězí něco skutečnýho.“ Smečka rváčů, s. 19


Ray Bradbury foto
Ray Bradbury 25
americký spisovatel 1920 – 2012
„Naprostá dokonalost vede k totální prázdnotě.“

Lauren Oliver 54
americká spisovatelka 1982
„To bude v pořádku. Slova, která nic neznamenají, jsou to jen zvuky, pronesené do temné prázdnoty, chabé pokusy něčeho se zachytit, když padáme.“ Delirium – Lena

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Veškeré zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých.“

William Saroyan foto
William Saroyan 30
americký spisovatel 1908 – 1981
„Nejskvělejší vzbouřenec je tichý muž, který ví, jak všechno skončí, a přece ho těší dýchat dál. Jen mysl nemůže zemřít a usměvavá mysl věčně čeří prázdnotu vesmíru.“


„Když si nemáte co říci, jsou možná dvě vysvětlení. Bud je to mlčení plné lásky, nebo prázdnoty po ní.“

Francis Scott Fitzgerald foto
Francis Scott Fitzgerald 16
americký spisovatel 1896 – 1940
„Nejsilnější stráž stojí u brány, která nevede nikam. Možná proto, že prázdnota je příliš zahanbující, aby to mohlo být odhaleno.“ Něžná je noc

Brian Rotman 1
britský matematik
„Pro Aristotela, který se zabýval klasifikováním, pořádáním a analyzováním světa na jeho neredukovatelné a nejzazší kategorie, objekty, příčiny a atributy, se představa neklasifikovatelné prázdnoty, všech vlastností zbavené díry v přirozené stavbě bytí, izolované od příčiny a následku a odloučené od všeho, co je přístupné smyslům, musela jevit jako nebezpečná choroba, bohaprázdné šílenství, které nechává člověka napospas nevykořenitelnému horroru vacui.“

Lech Przeczek foto
Lech Przeczek 94
český básník a spisovatel 1961
„Pod tenkou slupkou krásných slov se mnohdy skrývá naprostá prázdnota.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .