Citáty na téma přechod


 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Co je smrt? Konec nebo přechod?“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.“


Étienne Rey foto
Étienne Rey 11
1879 – 1965
„V lásce, která má být trvalá, je nejhorší přechod od lži k pravdě.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 151
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života na Zemi více než přechod na vegetariánskou stravu.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Manželství je přechod od slova smět ke slovu muset.“

Auguste-Marseille Barthélemy foto
Auguste-Marseille Barthélemy 10
francouzský satirický básník 1796 – 1867
„Žárlivost je přechod mezi láskou a nenávistí.“

Josef Náhlovský foto
Josef Náhlovský 2
český herec, humorista, komik a pedagog 1949
„Krušnohorci byli výrazně feministicky založení. Například tchýně směli chodit na přechodu na červenou a krušnohorské ženy směli nosit břemena o hmotnosti více jak 100 kilogramu.“

Baruch Spinoza foto
Baruch Spinoza 35
nizozemský filozof 1632 – 1677
„Radost je přechod člověka od menší dokonalosti k větší. Smutek je přechod člověka od větší dokonalosti k menší.“


Václav Exner foto
Václav Exner 1
český člen českého Parlamentu (1992-1996), člen českého P... 1942
„Už jsme si vyjasnili, že cest bude víc. Usilujeme o cestu v rámci demokratických postupů, změnou právního řádu, volbami, „sametovou“ revolucí, podle situace. Lid má právo se bránit nedemokratické, uzurpátorské vládě.
Odpověď na otázku: „Jaký bude konkrétní způsob přechodu z dnešního režimu k socialismu?“, 15. 5. 2006, [http://www.kscm.cz/chat.asp?managePreview=ok&thema=2745&item=30361 chat na kscm.cz]“

František Trávníček 8
český československý politik, akademik, esejista, lexikog... 1888 – 1961
„Všechno to, co vykonal pro osvobození obou našich národů ze jha kořistnického kapitalistického řádu, pro udržení a upevnění řádu lidově demokratického, pro jeho rychlý a úspěšný přechod k řádu socialistickému a tím k nové epoše v našem národním a státním vývoji, je výsledek Gottwaldova geniálního ducha, jeho geniálních myšlenek, které nabyly tvůrčí mohutnosti, když byly vtěleny do jazyka.“

Victor Otto Stomps 1
německý autor a vydavatel 1897 – 1970
„Když nám autor uteče, dosáhli jsme cíle. (o podpoře začínajících autorů a jejich přechodu k velkým nakladatelům)“

August Hlond foto
August Hlond 1
polský kardinál 1881 – 1948
„Tváří v tvář smrti je třeba být radostný. Každého z nás to potká. Musíte přijmout smrt klidně. Je přechodem na lepší život. Je to cesta k věčnosti.“

Flann O'Brien foto
Flann O'Brien 2
irský spisovatel 1911 – 1966
„Lidská existence je halucinací, jež v sobě zahrnuje druhotné halucinace zvané den a noc (z nichž druhá je zdraví škodlivým stavem atmosféry, jenž vzniká následkem akumulace černého vzduchu), pročež se tedy nehodí, aby se rozumně uvažující člověk znepokojoval iluzorním přechodem halucinace nejvyšší, známé jako smrt. - DE SELBY (Třetí strážník)“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .