Citáty na téma předmět


Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu; štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra.“

Michael Jackson foto
Michael Jackson 76
americký zpěvák 1958 – 2009
„Nemám slov, abych vyjádřil, co cítím při čtení knih. Trávím spoustu času čtením, protože to velmi miluji. Dokážu se v té knížce úplně ztratit a zapomenout, kde jsem. Filozofie je můj oblíbený předmět. To, co je skvělé na čtení, je, že na jednom řádku můžete narazit na něco, co jste se snažili vyjádřit celý život, nebo něco, na co jste se snažili přijít celý život.“


Eduard Tomáš foto
Eduard Tomáš 4
český filozof, jogín a spisovatel 1908 – 2002
„Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás...“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Nikdy nebudu dbát, aby se Emil neporanil... Snášet bolest je první předmět, kterému se má učit a který bude potřebovat nejvíce.“

Edvard Beneš foto
Edvard Beneš 18
druhý československý prezident 1884 – 1948
„Žádná válka se bez vojska nedá vyhrát, národ o svou svobodu musí také vždy bojovat...
Vojsko pro nás všechny musí být předmětem veškeré péče.
Vojsko je prvním nositelem praporu odboje,
vojsko je hlavním výrazem touhy a vůle národa po svobodě,
vojsko je prvním a hlavním symbolem státní suverenity a svobody.“

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 181
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Jakmile se jedná o zářící předměty, měli mágové vkus a sebekontrolu duševně vyšinuté straky. (Magický prazdroj)“

Gustav Klimt foto
Gustav Klimt 1
rakouský malíř 1862 – 1918
„Neexistuje můj autoportrét. Nezajímám se o vlastní osobu jako o předmět obrazu, spíše mě zajímají ostatní lidé, především ženy. “

Zdeněk Hanka foto
Zdeněk Hanka 12
český spisovatel 1956
„Kniha je předmět, který ožívá v rukou čtenáře.“


Jean Paul foto
Jean Paul 124
německý spisovatel 1763 – 1825
„Láska ještě trochu doznívá, i když předmět lásky ztratil již na ceně. Přátelství nikoliv.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Vždyť soudce nesedí na soudě proto, aby dělal právo předmětem milosti, nýbrž aby je rozsuzoval.“

Till Lindemann foto
Till Lindemann 3
německý rockový hudebník 1963
„Když jsem byl mladý, byl jsem posedlý vlastnictvím reklamních předmětů, aut, oblečení, hloupostí. Teď, když to všechno mám, rozumím tomu, že vás tyto věci mohou proměnit ve velkého idiota. Ve východním Německu byla spousta věcí, ale bylo zde také vědomí solidarity, které již není. Nyní jsme po krk v rozhazování, vlastním egu a individualismu. Teď je obchodování před přátelstvím.“

émile Augier foto
émile Augier 1
francouzský spisovatel 1820 – 1889
„Když ženy přestanou být předmětem pomluv, začnou se jim samy věnovat.“


Thomas Jefferson foto
Thomas Jefferson 17
3. prezident Spojených států amerických 1743 – 1826
„Pokud příroda učinila alespoň jednu věc méně náchylnou k výlučnému vlastnictví než ty ostatní, pak je to čin schopnosti myslet zvaný myšlenka, kterou může jedinec vlastnit výlučně, dokud si ji nechává pro sebe; ale jakmile je zveřejněna, nutí se do vlastnictví všech, a její příjemce o ni nemůže přijít. Její zvláštní vlastností je též, že nikdo jí nemá méně proto, že ji celou mají i ostatní. Kdo ode mne obdrží myšlenku, obdrží návod, aniž bych já o něj přišel; jako kdo si zapálí svíčku o moji, obdrží světlo, aniž by mě uvrhl do tmy. Aby se myšlenky volně šířily od jednoho člověka ke druhému napříč zeměkoulí, pro morální a vzájemné poučení člověka, a vylepšení jeho podmínek, se zdá být zvláštně a laskavě navrženo přírodou, když myšlenky učinila, stejně jako oheň, rozšiřitelné všude po prostoru, aniž by snížila jejich hustotu v nějakém místě, a, jako vzduch, ve kterém dýcháme, hýbeme se a fyzicky existujeme, neschopné zajetí či výlučného přivlastnění. Vynálezy tedy nemohou být, v povaze věci, být předmětem vlastnictví.“

Stanislav Grof foto
Stanislav Grof 1
český psychiatr 1931
„Mým osudem se zdá zabývat se výzkumem oblastí, které jsou předmětem značné kontroverze ve vědě a ve společnosti.“

Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 25
americký spisovatel 1809 – 1849
„Báseň je protiváhou vědeckého díla, poněvadž jejím předmětem je přímo radost, ne pravda.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .