Citáty na téma překážka


Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Co je dobré? - Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu. Co je špatné? - Všechno, co pochází ze slabosti. Co je štěstí? - Cítit, že moc vzrůstá - že překonáváme překážku!“

Arthur C. Clarke foto
Arthur C. Clarke 21
britský sci-fi spisovatel, vynálezce, podmořský průzkumní... 1917 – 2008
„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Láska není cit, který se mění, když narazí na překážky nebo se poddá sotva, že změnu tuší.“

„Velký hrdina potřebuje velké překážky.“

Harry Paul Jeffers foto
Harry Paul Jeffers 1
americký spisovatel 1934 – 2009
„Překážky se stavějí do cesty obyčejným lidem proto, aby z nich stali lidé neobyčejní.“

Georges Duhamel foto
Georges Duhamel 9
francouzský autor 1884 – 1966
„Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda.“

Claude Debussy foto
Claude Debussy 12
claud Debussy 1862 – 1918
„Milovat lidi je ztráta času. I když je láska sebevětší, je vždy spojena s takovými překážkami, že více unaví než rozradostní.“


Zdeněk Hanka foto
Zdeněk Hanka 13
český spisovatel 1956
„Zvláštní. Překážka zepředu vypadá větší, než když se na ni ohlížíme. V případě životní zkušenosti je tomu právě naopak.“

William James foto
William James 16
americký filozof, psycholog a pragmatik 1842 – 1910
„Za nejextrémnější únavou a vyčerpáním můžeme nalézt spoustu lehkosti a síly, o kterých se nám nikdy ani nezdálo. K těmto zdrojům síly jsme se nikdy nepropracovali, protože jsme se nedostali přes překážky.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Jenom ten největší nezájem může zabezpečit přetrvávání nejvážnějších a nejčastějších chyb. Ti, kteří nesouhlasí s povahou a politikou naší vlády a přece jí propůjčují svoji loajalitu a podporu, jsou bezpochyby jejími nejuvědomělejšími podpůrci, a proto nejvážnější překážkou reforem.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou.“


Albert Camus foto
Albert Camus 79
francouzský spisovatel a novinář 1913 – 1960
„Každá překážka umožní urazit další kus cesty.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Člověk poznává sám sebe, když zápasí s překážkami.“

 Avicenna foto
Avicenna 23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 – 1037
„Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Neocenitelná výhoda svobody není v tom, že děláme vše, co se nám uráčí a k čemu nás okolnosti svádějí, nýbrž se můžeme bez překážek a tajností přímočaře dělat to, co považujeme za správné a výhodné.“

Obrázky s citáty na téma překážka

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .