Citáty na téma přetvářka


Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Žena je geniální jedině v přetvářce.“

Jaroslav Putík foto
Jaroslav Putík 43
český spisovatel 1923 – 2013
„Proč miloval Stendhal matematiku? Protože vylučuje dvě věci: přetvářku a neurčitost.“


Gaius Titus Petronius foto
Gaius Titus Petronius 27
římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu 27 – 66
„Poctivý pohled se opakuje, přetvářka nevydrží.“

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 111
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„Člověk je tedy jen přetvářka, lež a licoměrnost, o sobě i vůči ostatním. Nechce, aby mu drzí říkali pravdu; dává si pozor, aby ji druhým neříkal sám; a všechny tyto sklony, tak nesmiřitelné se spravedlností a rozumem, mají svůj přirozený kořen v jeho srdci.“

„Přeju si, abych na každém okamžitě poznala, jaký je. Aby neexistovala lež, přetvářka, masky. Přitom bych sama bez masky dlouho nepřežila.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Knihy jako největší přátelé rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi upřímně a jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí věci našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Každý den prožívat, jako by byl tvůj poslední, bez prudkých vzruchů, bez otupělosti a bez přetvářky - to je znak dokonalé povahy.“

Armand-Jean du Plessis de Richelieu foto
Armand-Jean du Plessis de Richelieu 15
francouzský kardinál 1585 – 1642
„Mlčení, přetvářka a opatrné odpovědi znamenají totéž co ony ústupy vojsk, jež zachraňují muže i výzbroj.“


Claude Debussy foto
Claude Debussy 12
claud Debussy 1862 – 1918
„Nic tak neuzavírá duši jako přetvářka. Poctivost nelze dělit na kousky. Buď je nebo není.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Upřímnost se najde zřídka; obvykle je to jen obratná přetvářka, jak přimět druhého ke sdílnosti.“

František Ladislav Čelakovský foto
František Ladislav Čelakovský 17
český básník a překladatel 1799 – 1852
„Trojí láska spaluje lidská srdce - láska k penězům, láska k rozkoším a láska k přetvářce.“

„Sebepoznání je prvním krokem k přetvářce.“


Arsén Pohribný 1
1928 – 2012
„Krásou nám není toliko fysická ušlechtilost, jako spíše vnitřní napětí, citový vztah, jasný záměr. Snažíme-li se o pokubistický výraz, břitký, nerozpačitý a nesentimentální, chceme vyjádřit dynamiku doby, její rytmus a směr. Proti ilusivní přetvářce stavíme osvobozené prostředky konstruktivní a kompoziční. Proti pseudoimpresivní rozbředlosti, definitivnost tvaru a plný barevný důraz.“

Oldřich Kulhánek foto
Oldřich Kulhánek 2
český grafik, ilustrátor, malíř a výtvarník 1940 – 2013
„Můj názor, mé přesvědčení je, že umělec by měl ve své práci podat zprávu o sobě, o čase a místě, kde žije. Umělec by měl odkrývat přetvářku (či lež) establishmentu, odhalovat, co se děje s člověkem, manipulaci a dehumanizaci člověka. Umělec by měl podat zprávu o duši současníka.“

Václav Binovec 1
český herec, režisér a scénárista 1892 – 1976
„Sirotek je mistrem přetvářky a pochlebnictví, čímž získává si podle svých zednářských vzorů důvěru některých lehkověrných míst.“ 1942 v dopise Emanuelovi Moravcovi

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 239
český humorista 1964
„'Bůh' je neviditelný, aby mu nikdo nemohl vyčítat přetvářku.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .