Citáty na téma přetvářka


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Knihy jako největší přátelé rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi upřímně a jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí věci našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Každý den prožívat, jako by byl tvůj poslední, bez prudkých vzruchů, bez otupělosti a bez přetvářky - to je znak dokonalé povahy.“


Armand-Jean du Plessis de Richelieu foto
Armand-Jean du Plessis de Richelieu 15
francouzský kardinál 1585 – 1642
„Mlčení, přetvářka a opatrné odpovědi znamenají totéž co ony ústupy vojsk, jež zachraňují muže i výzbroj.“

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„Člověk je tedy jen přetvářka, lež a licoměrnost, o sobě i vůči ostatním. Nechce, aby mu drzí říkali pravdu; dává si pozor, aby ji druhým neříkal sám; a všechny tyto sklony, tak nesmiřitelné se spravedlností a rozumem, mají svůj přirozený kořen v jeho srdci.“

Gaius Titus Petronius foto
Gaius Titus Petronius 27
římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu 27 – 66
„Poctivý pohled se opakuje, přetvářka nevydrží.“

Jaroslav Putík foto
Jaroslav Putík 43
český spisovatel 1923 – 2013
„Proč miloval Stendhal matematiku? Protože vylučuje dvě věci: přetvářku a neurčitost.“

„Přeju si, abych na každém okamžitě poznala, jaký je. Aby neexistovala lež, přetvářka, masky. Přitom bych sama bez masky dlouho nepřežila.“

Claude Debussy foto
Claude Debussy 12
claud Debussy 1862 – 1918
„Nic tak neuzavírá duši jako přetvářka. Poctivost nelze dělit na kousky. Buď je nebo není.“


François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Upřímnost se najde zřídka; obvykle je to jen obratná přetvářka, jak přimět druhého ke sdílnosti.“

František Ladislav Čelakovský foto
František Ladislav Čelakovský 17
český básník a překladatel 1799 – 1852
„Trojí láska spaluje lidská srdce - láska k penězům, láska k rozkoším a láska k přetvářce.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Žena je geniální jedině v přetvářce.“

Václav Binovec 1
český herec, režisér a scénárista 1892 – 1976
„Sirotek je mistrem přetvářky a pochlebnictví, čímž získává si podle svých zednářských vzorů důvěru některých lehkověrných míst. (1942 v dopise Emanuelovi Moravcovi)“


Oldřich Kulhánek foto
Oldřich Kulhánek 2
český grafik, ilustrátor, malíř a výtvarník 1940 – 2013
„Můj názor, mé přesvědčení je, že umělec by měl ve své práci podat zprávu o sobě, o čase a místě, kde žije. Umělec by měl odkrývat přetvářku (či lež) establishmentu, odhalovat, co se děje s člověkem, manipulaci a dehumanizaci člověka. Umělec by měl podat zprávu o duši současníka.“

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 239
český humorista 1964
„'Bůh' je neviditelný, aby mu nikdo nemohl vyčítat přetvářku.“

„Sebepoznání je prvním krokem k přetvářce.“

Arsén Pohribný 1
1928 – 2012
„Krásou nám není toliko fysická ušlechtilost, jako spíše vnitřní napětí, citový vztah, jasný záměr. Snažíme-li se o pokubistický výraz, břitký, nerozpačitý a nesentimentální, chceme vyjádřit dynamiku doby, její rytmus a směr. Proti ilusivní přetvářce stavíme osvobozené prostředky konstruktivní a kompoziční. Proti pseudoimpresivní rozbředlosti, definitivnost tvaru a plný barevný důraz.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .