Citáty na téma privilegium


George Orwell foto
George Orwell 61
anglický spisovatel a novinář 1903 – 1950
„Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím.“

Dušan Radovič foto
Dušan Radovič 69
srbský básník 1922 – 1984
„Ženy žijí déle než muži, protože mají to privilegium, že se starají víc o jiné než o sebe. Starost o sebe zkracuje život.“


Charles de Gaulle foto
Charles de Gaulle 19
francouzský generál a politik 1890 – 1970
„Každý Francouz chce mít alespoň dvě privilegia; a tím vyjadřuje svoji lásku k rovnosti.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 94
ruský spisovatel 1821 – 1881
„Mluvit nesmysly - to je jediné privilegium člověka, které jej odlišuje od ostatních živočichů.“

Decimus Iunius Iuvenalis foto
Decimus Iunius Iuvenalis 46
starověký římský básník
„Z čeho odvozujete privilegium a moc rodičů, když ačkoli jste starý člověk, děláte věci horší než vaše dítě?“

Ramón Sánchez 1
salvadoran fotbalista 1982
„Je nespravedlivé zakazovat kněžím ženitbu. Čím si zasloužili toto privilegium?“

Petar Čule 1
1898 – 1985
„Privilegia škodí církvi víc než pronásledování (...) Je třeba zavrhnout jak klerikalismus, tak césaropapismus. Církev se musí zříci všech výsad ze strany státu, musí se držet stranou politiky a nepokoušet se o časnou teokracii. Musí stůj co stůj zdůrazňovat přednost duchovních hodnot a důstojnost lidské osoby, a tím odsoudit jakoukoli formu despotismu a totalitarismu jako zločin proti lidskosti.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .