Citáty na téma profesor


Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Každý hloupý kluk dokáže rozšlápnout brouka, ale ani všichni profesoři dohromady nedokáží žádného brouka sestrojit.“

„Z úvah pedagoga: profesoři, kteří přednášejí s otevřeným sešitem, by měli studentům umožnit opisovat.“


Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 25
americký spisovatel 1809 – 1849
„Nevěřte ničemu, co slyšíte a jen polovině toho, co vidíte. Metoda doktora Téra a profesora Péra“

Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Základní masou demonstrantů byli školáci a studenti, kulturní pracovníci, k nimž se postupně připojila i část dělníků a úředníků. Používaly se všechny možné formy působení na veřejnost – stávky, stávková pohotovost, setkání v divadlech, návštěvy závodů studenty a herci, velká shromáždění s řadou krátkých projevů a doplněných vystoupením herců a zpěváků a hudebních skupin, což vytvářelo zvláštní atmosféru jednoty, uspokojovalo mentalitu mládeže a zvyšovalo emoce, přitažlivost a bojovnost i odvahu. Zvlášť aktivní úlohu hráli studenti a profesoři pražských uměleckých škol, v nichž byly pěstovány opoziční nálady, nepřátelský vztah ke KSČ a SSM, elitářství a přezíravý postoj k pracujícímu člověku. To bylo i zdrojem jejich opoziční aktivity i vlivu na ostatní studenty. Přitom šlo většinou o děti umělců, které byly při velkém počtu uchazečů přednostně přijímány."“ s. 114

„Student musí vědět všechno, asistent všechno, co je v knihách, docent musí vědět, kde jsou knihy, a profesor, kde je docent.“

Augustin Štancl 4
1871 – 1962
„Nám nestačí jenom škola obecná ani střední – naším cílem jest katolická universita, ze které by vycházeli opravdu katoličtí právníci, medici a profesoři. Dá Pán Bůh, že na přímluvu sv. Cyrila a Metoda a za pomoci šlechetných dobrodinců se tužby katolického lidu plně splní.“ z dopisu olomouckému arcibiskupu Leopoldu Prečanovi, 1940

Jerome David Salinger foto
Jerome David Salinger 13
americký spisovatel 1919 – 2010
„Když něco chce udělat profesor, tak ho nezastavíte. Prostě to udělá.“ Kdo chytá v žitě

Paul De Kruif foto
Paul De Kruif 1
americký mikrobiolog 1890 – 1971
„Dnes se téměř každý student může pustit do výzkumu a za čas se stát profesorem - specialistou s přiměřeně malým platem v útulném ústavě.“


Wolfgang Wild 2
německý fyzik a politik 1930
„Moje vysněné zaměstnání? Univerzitní profesor.“ 1989

Karel Poláček foto
Karel Poláček 21
český humorista, novinář, romanopisec, scénárista a spiso... 1892 – 1944
„Kněží, profesoři a ženy si nelibují v humoru. Všechny tři stavy chtějí být ctěny.“

Federico García Lorca foto
Federico García Lorca 4
španělský básník, dramatik a divadelní režisér 1898 – 1936
„Básník musí být profesorem pěti smyslů. Pěti smyslů v tomto pořadí: zrak, hmat, sluch, čich a chuť. Aby mohl vládnout překrásnými obrazy, musí všem těmto smyslům otevřít brány komunikace a co nejčastěji v sobě vrstvit dojmy, ba dokonce převlékat jejich vlastní přirozenost.“

Robert Koch foto
Robert Koch 2
1843 – 1910
„Každý praktický lékař se naučí víc od života než od všech profesorů.“


Sacha Guitry foto
Sacha Guitry 35
francouzský dramatik a dramatik 1885 – 1957
„Ve škole se mladí lidé učí všemu, co je nutné, aby se stali profesory.“

Bohumil Hrabal foto
Bohumil Hrabal 35
český romanopisec a spisovatel 1914 – 1997
„Kurva profesore...“ film Něžný barbar

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Pověst, že Němci nemají smysl pro humor, se drží jen dík houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě.“

Josef Ludvík Fischer foto
Josef Ludvík Fischer 7
český filozof, překladatel a vysokoškolský pedagog 1894 – 1973
„Své základní názory shrnuje [J. L. Fischer] zkratkou velmi abstraktní a velmi schematickou ve své nástupní přednášce jako mimořádný profesor dějin filosofie na universitě Masarykově: Věčný a časový úkol filosofie 1935 /.../ Věčný úkol filosofie vidí v poznání řádu, zákonitosti světa skutečného i světa teprve tvořeného, kulturní tvorby. Skutečnost dělí na tři plně samostatné a svézákonné existenční typy: objektivně reální, psychicky reální a kulturně reální, kvalitativně různé a na sebe nepřevoditelné. Princip kvantitativní a kausální nahrazuje kvalitativním a funkčním, determinism pojmem kvalitativního optima. Společnost definuje jako skladbu reálných funkcí sociálního dosahu či rozptylu, z nichž nejnižší jsou funkce záchovné, nejvyšší pak funkce rozvojové. Avšak jeho quasi scholastické, často spíše jen slovní a terminologické rozlišování a jeho nepřekonatelný, jak se zdá, sklon k verbalismu činí jeho idee nejasnými a neurčitými, ale na mysli ne dosti schopné věcné analysy působí dojmem novoty a originálnosti.“ Prof. PhDr. Josef Král

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .