Citáty na téma prorok


Konstantin Eduardovič Ciolkovskij foto
Konstantin Eduardovič Ciolkovskij 3
ruský a sovětský raketový vědec a průkopník astronautiky 1857 – 1935
„Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem sebe, protože budoucnost se začíná dnes.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860
„Peníze jsou bohem naší doby a Rothschild je jejím prorokem.“


Ralph Venning foto
Ralph Venning 7
ministr anglicky 1621 – 1673
„Ctnost i neřest jsou obé proroci; první o jistém dobru, druhé o bolesti nebo lítosti. “

Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931
„Právě tak jako nemůže list zežloutnou bez tichého vědomí celého stromu,
ani ten, kdo činí zlo, nemůže páchat špatné činy bez skryté vůle vás všech. (Prorok)“

Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931
„Co je strach z chudoby jiného než chudoba sama? Není obava ze žízně, když je studna plná, samotnou žízní, jež se nedá uhasit? (Prorok)“

Terry Goodkind foto
Terry Goodkind 10
americký romanopisec 1948
„Věštec je buď prorok nebo blázen. Blázen ti dá odpověď, než otázku vyslovíš. Prorok ti odpoví, než na ni pomyslíš.“

„Mravenci umírají i pod nevinným krokem proroka.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„A tak všichni ozbrojení proroci zvítězili a ti neozbrojení podlehli.“


František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Falešní proroci mají vždy fanatické přívržence.“

Michael Novak foto
Michael Novak 2
americký diplomat 1933
„Američané každé čtyři roky volí krále a nejen jeho, ale i nejvyššího kněze a proroka. “

Walter Rauschenbusch foto
Walter Rauschenbusch 1
americký teolog 1861 – 1918
„Proroci jsou tlukoucím srdcem Starého zákona.

„Kdo jste vy, že to chcete udělat? Prorok modly ničil, protože se k nim lidé modlili, ale k pyramidám ani Sfinze se nikdo nemodlí.“


Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931
„Co je strach z chudoby jiného než chudoba sama? Není obava ze žízně, když je studna plná, samotnou žízní, jež se nedá uhasit? (Prorok, str. 17)“

Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931
„Touha po pohodlí zabíjí zanícení duše. (Prorok)“

„Spisovatel a básník, jak je rozlišit? Ten první píše pro svého nakladatele, pro své přátele, pro svou zásuvku (svědomitě urovnanou), pro to a ono, je inženýrem duší, prorokem, svědkem… Básník píše. — A někdy ani to ne, někdy (té smělosti) jen tichounce zpívá.“

John Knox foto
John Knox 10
skotský duchovní, spisovatel a historik 1505 – 1572
„Nechť si zde každý povšimne, že prorok Boží může někdy učit (co by někteří označili za) zradu vůči králům, a přece on ani ti, kdo poslouchají to slovo, jím mluvené ve jménu Páně, se neproviňují vůči Bohu.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 26 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .