Citáty na téma prosba


Ivan Sergejevič Turgeněv foto
Ivan Sergejevič Turgeněv 18
ruský spisovatel 1818 – 1883
„U muže jsou slova 'miluji tě' prosbou. U ženy je to dar.“

Ivan Sergejevič Turgeněv foto
Ivan Sergejevič Turgeněv 18
ruský spisovatel 1818 – 1883
„U muže jsou slova miluji tě prosbou. U ženy je to dar.“


Alexandr Fadějev foto
Alexandr Fadějev 2
sovětský spisovatel a politik 1901 – 1956
„Nevidím možnost dále žít, protože umění, kterému jsem věnoval svůj život, bylo zahubeno samolibě negramotným vedením strany a nyní už se nedá napravit. (…) Můj život jako spisovatele ztrácí všechen smysl a já s velikou radostí, abych se oprostil od této hnusné existence, kdy se na tebe sype podlost, lži a pomluvy, odcházím z tohoto života. Mojí poslední nadějí bylo aspoň to říct lidem, kteří vládnou státu, ale po dobu již tří let mne bez ohledu na mé prosby nemohou přijmout.“

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 239
český humorista 1964
„'Bůh' si pečlivě vybírá ty, které vyslyší – a ještě pečlivěji ty, jejichž prosby nechá bez odpovědi.“

Jan Sobotka foto
Jan Sobotka 159
český spisovatel 1944
„I ateisté jistě mají aspoň část božích sympatií. Neobtěžují prosbami.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Cit nepřítele není prosbám příbuzný.“

Ivan Sergejevič Turgeněv foto
Ivan Sergejevič Turgeněv 18
ruský spisovatel 1818 – 1883
„U muže jsou slova "miluji" tě prosbou. U ženy je to dar.“

Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 85
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 – 1913
„Modlitba je prosba, aby byly přírodní zákony anulovány ve prospěch jediného žadatele, jenž sám přiznává, že toho není hoden.“


 Molière foto
Molière 119
francouzský dramatik a herec 1622 – 1673
„Smrt nemá vždy otevřené uši k slibům a prosbám dědiců.“

Katie MacAlister 15
autorka 1964
„Pomohl bys mi laskavě k posteli? - To je pozvání nebo prosba o pomoc. (Deníky psané v korzetu)“

Christoph Johann Rost foto
Christoph Johann Rost 1
autor 1717 – 1765
„Prosbou vládne žena a rozkazem muž. První, když chce, druhý, když může.“

Antonín Kapek 1
československý člen československého Federálního shromážd... 1922 – 1990
„Akceschopnost strany je dnes paralyzována, že již nejsme schopni vnitřními silami zabránit dalšímu prohlubování nepříznivého vývoje... Obracím se proto na Vás, soudruhu Brežněve, s výzvou i prosbou o bratrskou pomoc naší straně, všemu našemu lidu při odražení sil, které nejen že svádějí průběh demokratického ozdravení života celé socialistické společnosti na scestí, ale ve své podstatě vytvářejí vážné nebezpečí pro samotný osud socialismu v ČSSR. (z dopisu Leonidu Brežněvovi)“

„V tiché prosbě se na ni strnule upínaly zamžené modré oči. Ještě před dvěma měsíci by se odvrátila, utekla nebo jednoduše omdlela, ale rozhodně by neudělala to co dnes. Sehnula se a hlavu za mokré vlasy zvedla. (Propast času)“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .