Citáty na téma prostota


Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
nacistický diktátor, německý politik 1889 – 1945
„Vycházelo se přitom ze zcela správného předpokladu, že ve velké lži je ukryt určitý faktor věrohodnosti, a že široké masy daného národa se v nejhlubším jádru svého srdce zkazí snadněji, než že by se vědomě a úmyslně staly nedobrými, pročež ve své primitivní prostotě citů padnou velké lži za oběť snadněji, než malé, neboť samy zřejmě občas k malým lžím sahají. Podobná nepravda jim vůbec nepřijde na mysl, a ani příště neuvěří v možnost tak nehorázné drzosti hanebného překrucování... Největšími znalci těchto možností použití lží a pomluv byli vždy Židé. Vždyť i jejich celá existence je vybudována na jedné obrovské lži, totiž že se u nich jedná o náboženské bratrstvo, zatímco seto točí kolem jedné rasy. Jako taková ukřižovala jednoho z největších duchů lidstva s navždy platnou větou fundamentální pravdy: nazval je "největšími mistry lží". Kdo toto není schopen rozpoznat, nebo to rozpoznat nechce, nebude už nikdy na tomto světě schopen pomoci pravdě k vítězství.“ Mein kampf

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost.“


John Ruskin foto
John Ruskin 33
anglický spisovatel a umělecký kritik 1819 – 1900
„Jest prostota přirozená a jest prostota moudrostí. Ta i ona způsobují lásku a úctu.“

Wilhelm Busch foto
Wilhelm Busch 18
básník a výtvarník 1832 – 1908
„Originalita nemusí být jen v dokonalosti ducha, ale též v prostotě srdce.“

Ferdinand Peroutka foto
Ferdinand Peroutka 25
český československý politik, dramatik, historik, novinář... 1895 – 1978
„Pouze ten křičí, kdo není ujištěn o pravdě svých slov. Pravdě pak sluší klidná pevnost a chladná prostota.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Křesťanství učí jen prostotě, lidskosti, lidumilnosti; kdo chce je převádět na metafyziku, chce z něho udělat pramen omylů.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Dobru sluší prostota a jasnost.“

 Lao-c' foto
Lao-c' 67
čínský filozof -604
„Bezejmenná prostota přináší oproštění od žádostí. Být prost žádostí, toť být klidný.“


Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere 91
francouzský spisovatel a filozof 1645 – 1696
„V životě jsou okolnosti, kdy pravda a prostota jsou nejlepší taktikou.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Smutné bude umění, z něhož se vytratí všechna přímost, prostota a nezáludnost.“

„Nepřestávám snít o tom, že na rubu každé skutečné umělecké a lidské velikosti je nejvyšší možná prostota. V krystalické formě jsem obojí našel u jednoho z největších fotografů všech dob – Josefa Sudka.“

James Clavell foto
James Clavell 23
americký romanopisec 1924 – 1994
„U nás je zvykem nechápat život jako něco složitého. Obdivujeme se prostotě, a tak pro muže i ženy znamená poduškování jen to, co je: důležitá součást života, nepochybně, ale ve vztahu mezi mužem a ženou existují mnohem závažnější věci. Pokora, například. Úcta. Oddanost. I ta vaše 'láska'.“ Šógun


Alexandra Pachmutovová foto
Alexandra Pachmutovová 3
ruská a sovětská hudební skladatelka, zejména písňová 1929
„Máme mnoho písní pro mládež, včetně rapových a tanečních, ale v éteru je neuslyšíte. Při vší prostotě a lehkosti stejně zůstávají v tradicích písňové kultury sovětské estrády a nejsou natolik lehkomyslné, jak je dnes přijato. Proto je bohužel odmítají ti lidé, kteří nyní „stojí u kormidla“ showbusinessu. Je to divné. Vždyť v posledních letech sledujeme zvýšený zájem o staré písně. Lidi staršího věku ještě můžeme pochopit. Je v nich nostalgie po Sovětském svazu – mocné zemi, ve které vyrostli. Ale proč se mládež přimyká k retru? Zdá se mi, že mladým dnes schází ty vysoké mravní ideály, o kterých se mluvilo v nejlepších dílech sovětské estrády.“

„Prostota nosí na opánkách rolničky. Aby bylo slyšet, jak je prostá.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .