Citáty na téma prostředek


Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Nejlepším prostředkem, jak dodržet slovo, je - nikdy ho nedávat.“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.“

Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Použijeme-li k dobrému cíli špatných prostředků, přestává být cíl dobrý.“

John Lennon foto
John Lennon 30
britský hudebník 1940 – 1980
„Jediný prostředek, jak život snést - považovat ho za krásný.“

„Úsměv je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, slunečním světlem smutnému a nejlepším přirozeným prostředkem proti trápení.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Muž je pro ženu pouze prostředkem, důvodem je vždy dítě.“


Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere 91
francouzský spisovatel a filozof 1645 – 1696
„Na světě jsou dva prostředky jak se povznést: buď vlastními schopnostmi, nebo hloupostí jiných.“

Paul Cézanne foto
Paul Cézanne 11
francouzský malíř 1839 – 1906
„Jsem jen ubohý malíř a štětec je výrazovým prostředkem, který nebe vložilo do mých rukou. Vytváření a rozvíjení teoretických názorů není mým úkolem.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Zklamání je nejpůsobivější prostředek, jak přivést lidi na správnou cestu.“

Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney 13
francouzský kněz a světec 1786 – 1859
„Prostředek na pokoření satana, když v nás vzbuzuje nenávistné myšlenky vůči těm, kteří nám způsobují křivdu, je rychlá modlitba za ně. Tak zvítězí dobro nad zlem, takoví jsou svatí.“


Franz Grillparzer foto
Franz Grillparzer 14
rakouský dramatik a spisovatel 1791 – 1872
„Podlí lidé jsou vždy praktičtější než ti čestní, protože jim jsou lhostejné prostředky k dosažení jejich cílů.“

Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
nacistický diktátor, německý politik 1889 – 1945
„Stát se nemůže ztotožňovat s žádnou konkrétní ekonomickou koncepcí či ekonomickým vývojem… Stát je rasový organismus a ne hospodářská organizace… Ještě nikdy se nestalo, aby stát byl založen mírovými ekonomickými prostředky…“

Fernando Pessoa foto
Fernando Pessoa 21
portugalský básník, spisovatel, literární kritik, překlad... 1888 – 1935
„Ta nuda je tak nesmírná, ta hrůza z toho, že žiju, tak svrchovaná, že nevím o ničem, co by tu mohlo posloužit jako utišující prostředek, jako protilék, balzám nebo jako zapomnění. Spát mě nade vše děsí. Umřít mě nade vše děsí. Jít a stát představují tutéž nemožnou věc. Doufat a nevěřit se sobě rovnají v chladu a popelu. Jsem police prázdných sklenic.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Pesimismus je jisté požitkářství; je to prostředek, jak se radovati ze špatného stavu věcí.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 189 citátů

Obrázky s citáty na téma prostředek

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .