Citáty na téma protějšek


Leo Buscaglia foto
Leo Buscaglia 22
motivační řečník, spisovatel 1924 – 1998
„Rodiče po celý život přehlížejí bezstarostnost svých dětí. Děti přehlížejí panovačnost svých rodičů. Milenci přivírají oči nad oboustrannými nedostatky a slabostmi. Činíme tak proto, že své protějšky milujeme a víme, že ani my nejsme dokonalí.“

Soňa Pertlová foto
Soňa Pertlová 1
česká šachistka 1988 – 2011
„Lidé se pořád za něčím honí... odkládají záležitosti, které by jim i jejich protějškům udělaly radost... jednou však může nastat okamžik, kdy všechny ty naplánované věci, na něž se těšili, již nemůžou splnit. Pak si teprve uvědomí, jak pošetilá je honba za prací, penězi, mocí apod. a jak vzácný je čas. Lítost a peníze jim však již mnohdy nepomohou a zbývá poslední, avšak důležité – bojovat. Dobrý bojovník může zvrátit celou situaci, jen se člověk nesmí vzdát. Do nového roku vám přeji... bojového ducha, jenž vám i v, připrohrané‘ pozici nedovolí se vzdát, nýbrž povzbudí ve vás touhu klást soupeři tvrdý odpor.“


„Láska, nepřiměřená svému protějšku, se mění v nenávist, anebo nevěru.“

Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov foto
Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov 4
ruský kritik a filozof 1836 – 1861
„Člověk musí mít velkou trpělivost se svým protějškem a ještě větší sám se sebou.“

Marlene Dietrich foto
Marlene Dietrich 24
německo-americká herečka a zpěvačka 1901 – 1992
„Láska je pro ženu zrcadlo, v němž hledá svůj vlastní protějšek.“

Friedrich Dürrenmatt foto
Friedrich Dürrenmatt 14
švýcarský spisovatel a dramatik 1921 – 1990
„Láska, to je krok za krokem ustupovat od svých ideálů o svém protějšku.“

Robert Desnos foto
Robert Desnos 6
francouzský spisovatel 1900 – 1945
„Vkus v lásce je cit, jímž jedinec vyhledává u svého protějšku v zájmu zachování rodu vlastnosti, které sám postrádá.“

Thomas Dewar foto
Thomas Dewar 9
skotský majitel destilérky a politik Konzervativní strana 1864 – 1930
„Zamilovat se neznamená nic jiného, než že se někdo převlékl do jiného kostýmu přírody, aby se nám představil v roli pro nás nepostradatelného protějšku.“


František X. Halas foto
František X. Halas 2
český diplomat, historik a vysokoškolský pedagog 1937
„„Duchovní“ povaha vatikánských zájmů se neprojevuje tím, že by představitelé či diplomaté Svatého stolce jednali za všech kolností nezištně, altruisticky, že by zásadně vylučovali možnost využít slabostí svých partnerů či protivníků atd. Mají však odlišné pořadí priorit, než je jinak běžné, a z toho plyne, že jsou občas „nevypočitatelní“, čímž se rozumní, že jejich postup nelze odhadnout podle měřítek, která se užívají jinde. Při jednáních se „světskými státy“ jsou pro Vatikán často důležité mnohé věci, jež jsou pro jeho protějšek vedlejší a naopak. Je-li postaven před volbu, může pozorovatele překvapit tím, že se rozhodne pro variantu, jež je pro něho podle veškerého zdání nevýhodná. Ale udělá to vědomě, protože tím získá něco v oblasti, o které onen pozorovatel nemá ani tušení. — v knize Fenomén Vatikán (2004)“

Wilhelm Busch foto
Wilhelm Busch 18
básník a výtvarník 1832 – 1908
„Netoužím po vlastní kráse, je to povinností mého protějšku.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .