Citáty na téma proud


Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Jen ten, kdo je mořem, smí si troufati, že pojme do sebe špinavý proud a sám se nezkalí.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Čas je cosi jako řeka událostí a dravý proud. Neboť sotvaže se co objeví, už to uchvátí a už přináší něco jiného, co také odnese.“


Denis Diderot foto
Denis Diderot 47
francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 – 1784
„Člověk se narodí buď šťastně, nebo nešťastně a je nezadržitelně unášen proudem, který vede jednoho ke slávě a druhého k ponížení.“

Francis Scott Fitzgerald foto
Francis Scott Fitzgerald 16
americký spisovatel 1896 – 1940
„A tak sebou zmítáme dál, lodě deroucí se proti proudu, bez přestání unášeni zpátky do minulosti.“ Velký Gatsby

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa.“

John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963
„Každá politická strana se nalézá ve vážném nebezpečí, když ve snaze udržet jednotu, pořádek a úspěch, pokaždé začne potlačovat nové myšlení, nezávislé chování a rebelující část členstva. Politická strana se udrží na špici pouze vnitřním růstem. Potlačování nových proudů uvnitř strany znamená úpadek a politickou sebevraždu.“

Ivan Fontana foto
Ivan Fontana 99
1946
„Slabý myšlenkový proud dokáže strhnout jen bezbřehou hloupost.“

Jaroslav Putík foto
Jaroslav Putík 43
český spisovatel 1923 – 2013
„Stáří se podobá chůzi po šikmé ploše. Zpočátku je sklon zcela zanedbatelný, vlastně docela příjemný, ale naše kroky se bezděky začínají zrychlovat. A najednou čas počne spěchat, dny i roky prchají stále rychleji. Náhle už nejsme vládci svých kroků, strhává nás proud, jemuž nelze odolat. Poučení? Žádné.“


Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 72
indický politik 1869 – 1948
„Jediným cílem žurnalistiky má být služba. Novinářský tisk je veliká moc, ale jako nespoutané proudy zaplavují celé kraje a pustoší žeň, tak nezkrocené pero slouží jen zmaru.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 72
indický politik 1869 – 1948
„K docílení dokonalé čistoty je člověk nucen povznésti se nad protilehlé proudy lásky a nenávisti, příchylnosti a odporu, a být úplně prost vášně v myšlence, řeči i skutku.“

„Kdyby se však všechny čůrky rozhodly zastavit proud svých peněz, řeka by dočasně vyschla a majitelé hrází by měli po hehe, ztratili by moc.“

Josef Hejzlar foto
Josef Hejzlar 1
český historik umění, překladatel a sinolog 1927 – 2012
„Naše vášně a radosti nemají tečku. Život je nepřetržitý proud. Bez tečky.“


„Život a smrt, smích a smutek, radost a bolest. Vířivá koupel citů. Nahoru a dolů, nepřetržitý proud, věčná změna, často šíleně rychlá a matoucí.“

Matthew Henry foto
Matthew Henry 59
teolog z Walesu 1662 – 1714
„Je jednoduché být náboženský, když je náboženství v módě; ale je důkazem silné víry a přesvědčení plout do nebe proti proudu, a vystoupit pro Boha, když pro Něj nevystupuje nikdo jiný.“

 Li Po foto
Li Po 1
čínský básník dynastie Tang 701 – 762
„Tas nůž a přetni vodní proud - proud vody bude ještě prudší, zvedni pohár, abys zahnal chmury - chmury budou ještě chmurnější.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Přehánění je proud pravdomluvnosti, který se vylil ze svých břehů.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .