Citáty na téma provaz


Vladimír Iljič Lenin foto
Vladimír Iljič Lenin 18
ruský politik, vedl Říjnovou revoluci 1870 – 1924
„Kapitalisti sami nám prodají provaz, na kterém je my pověsíme.“

Sára Aaronsohnová foto
Sára Aaronsohnová 2
židovská špionka, která pracovala pro Brity v první světo... 1890 – 1917
„Nelítostně mě bili a svázali provazy. Nezapomeňte popsat všechno naše utrpení těm, kteří přijdou po nás. Nevěřím, že přežijeme, když jsme byli zrazeni a celá pravda o nás nejspíše vyšla najevo. Zpráva o vítězství nakonec musí přijít, a až uvidíte mé bratry, řekněte jim o naší mučednické smrti, a také jim řekněte, že je Sára žádá, aby pomstili každou kapku její krve (…) ať nemají žádné slitování, stejně jako oni neměli slitování s námi. Věřte mi, už nemám sílu to dále snášet, a raději se zabiji, než abych byla opět mučena jejich rukama potřísněnýma krví. (…) Moje trápení je o to větší, že vidím trpět mého nevinného otce. Ale přijde den zúčtování; zemřeli jsme jako bojovníci a nepodlehli jsme. – v dopise na rozloučenou“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Nicméně abych pravdu řek', rozum a láska táhnou dnes zřídkakdy za jeden provaz.“

Josef Holeček foto
Josef Holeček 11
český novinář, překladatel, romanopisec a spisovatel 1853 – 1929
„Ježíši ukřižovaný! Nechci žíti ve světě, jehož filosofie učí, jak se mizerňoučkými prostředky dobývají malicherňoučké prospěšíčky a výhodečky. Bohužel, rozhlížím-li se českou společností, vidím plno lidí, tou filosofií se spravujících. U nás opravdu se všecko hemží pididušemi, které za bukvici přísahají, nejlepšího přítele zrazují, slovo ruší, obecné dobro zadávají, rodičů i jazyka materského se odříkají. Dej mi, bože, do ruky provaz uzlovatý, abych jím ku Tvé slávě zmrskal tuto chamradinku, mrskal a umrskal, až by jí nebylo! Vnukej, Pane, českým synům zase velké myšlenky, jako jsi činíval druhdy; a vrať jim srdce velké, abych Tvůj národ český jen počtem byl malý, ale duchem a srdcem nezůstával za velkými!(Holečkova modlitba)“

Helena Šmahelová 3
česká spisovatelka 1910 – 1997
„Má milá, pouta jsou i neviditelná, v srdci nás všech. Viditelné jsou jen provaz a řetěz.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Člověk je provaz natažený mezi zvířetem a nadčlověkem - provaz nad propastí.“

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo... 460
„Do života je třeba mít připravený rozum, nebo provaz.“

Alexis Carrel foto
Alexis Carrel 10
francouzský chirurg a biolog 1873 – 1944
„Ženy by měly rozvíjet své schopnosti, jak to odpovídá jejich přirozené provaze a nepokoušet se napodobovat muže.“


Publius Terentius Afer foto
Publius Terentius Afer 39
římský komediální dramatik -185 – -159 př. n. l.
„Věc dospěla k provazu – Ad restim res redit.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Finančník drží stát asi tak, jako drží provaz oběšence.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Provaz je dobrý, když je dlouhý, a řeč, když je krátká.“

Jiří IV. foto
Jiří IV. 1
britský monarcha 1762 – 1830
„Poslal jsem mu stuhu, ale zasloužil si provaz. (K admirálu Codringtonovi poté, co ho vyznamenal za vítězství u Navarina, které bylo proti britkým zájmům.)“


Robert Burton foto
Robert Burton 1
anglický učenec 1577 – 1640
„Žádný provaz ani lano nedokáže tahat s takovou silou,
ani držet tak pevně, jak to svede láska se svinutou nití.“

Tadeusz Rózewicz foto
Tadeusz Rózewicz 1
polský spisovatel 1921 – 2014
„Ta stařenka, která táhne na provaze kozu, je potřebnější a cennější než sedmero divů světa; kdo myslí a cítí, že ona je k nepotřebě, ten je vrah.“

„Když si pavouci tkají svou síť z provazů, slonů se zmocňuje panika.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .