Citáty na téma provinění


 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. -- 2 Kor 5, 19 “

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Provinění nelze omluvit tím, že ses provinil kvůli příteli.“


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Člověka často nesoudí podle velikosti jeho dobrých skutků, ale podle malosti jeho provinění.“

 Xenofón foto
Xenofón 12
starověký řecký historik a filozof -430 – -354 př. n. l.
„Peršané soudí i takové provinění, kvůli němuž se sice lidé nejvíce nenávidí, ale nejméně soudí, totiž nevděk, a přísně trestají i toho, o kom zjistí, že mohl projevit vděčnost a neučinil to.“

 Démosthenés foto
Démosthenés 7
státník a řečník -384 – -322 př. n. l.
„Zákonodárce chtěl postihem nejslabšího provinění, totiž urážky na cti, zabránit provinění nejhoršímu, poslednímu, aby nedošlo k vraždě, aby se postupně nepřecházelo od urážek k ranám, od ran k prolévání krve, k vraždám.“

 Ulpianus foto
Ulpianus 21
římský právník 170 – 228
„Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného.“

Vladislav Vančura foto
Vladislav Vančura 32
český divadelní kritik, dramatik, filmový režisér, lékař,... 1891 – 1942
„... a jejich provinění se stala řádem světa. Neboť, ať poznovu dím, čas propůjčuje důstojnost i zrůdám.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním, bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly?“


„Dobrý je ten, kdo zapomíná na své dobré skutky a připomíná si svá provinění, zlý je naopak ten, kdo má na paměti především své dobré skutky a na zlé si nepamatuje.“

Kateřina Tučková foto
Kateřina Tučková 4
česká spisovatelka a kurátorka 1980
„Poválečný odsun Němců z Československa dodnes zůstává živou a stále rozporuplnou událostí. Týká se řady posledních žijících účastníků, jejich potomků i těch, kteří stáli na druhé straně, na straně svědků bouřlivých shromáždění českých Němců toužících vejít Heim ins Reich. Tento příběh se rozpíná mezi nimi, těmi všemi, kteří prošli válkou. Rozpíná se mezi skutečnými historickými událostmi i mezi milníky jednotlivých lidských osudů. Rozpíná se ve skutečných ulicích skutečného města, které se muselo vyrovnat s poválečnou situací. Připomíná jeden z méně známých poválečných excesů, pochod na Pohořelice, který dodnes obestírá mnoho mýtů a polopravd. Smyslem této knihy není je vyvrátit ani zvážit míru provinění, obhajovat ani soudit. Je to příběh jednotlivce, který byl obětí války. (o knize Vyhnání Gerty Schnirch)“

Henrik Ibsen foto
Henrik Ibsen 25
norský dramatik, divadelní režisér a básník 1828 – 1906
„Mnohý se může zase mravně povznésti, přizná-li se otevřeně k svému provinění a podstoupí-li svůj trest.“

Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Když pomůžeme broučkovi v tísni, neděláme tím nic jiného, než že se pokoušíme malou část našeho provinění na zvířatech zmírnit. Vede nás k tomu vědomí, že člověk je povinen neslýchané bídáctví zaviněné člověkem zmenšit pomocí zvířeti a tak aspoň na okamžik vystoupit z hrůzy bytí.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .