Citáty na téma prožití


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Vzpomínky na prožitou rozkoš jsou delší a věrnější než přítomnost.“

„Ve vzpomínkách se vrací stejné tváře, stejná slova, ba stejná modulace hlasu. Ale najednou se stokrát prožitý vjem změní odstínem slov, jejichž smysl nám až dosud unikal.“


Leonardo Da Vinci foto
Leonardo Da Vinci 48
italský renesanční umělec 1452 – 1519
„Každý dobře prožitý život, je druhý život.“

Leonardo Da Vinci foto
Leonardo Da Vinci 48
italský renesanční umělec 1452 – 1519
„Dobře prožitý život je dlouhý.“

Jostein Gaarder foto
Jostein Gaarder 42
norský autor 1952
„Mám zvláštní schopnost uchovat si živé vzpomínky prožité ve fantazii, ač na svůj skutečný život raději uchovávám jen zastřenou vzpomínku.“ Principálova dcera

Marek Vácha foto
Marek Vácha 12
český evoluční biolog, vědecký spisovatel a římskokatolic... 1966
„Máme někdy dojem, že když nejednáme podle své přirozenosti a musíme se do věci nutit vůlí, je někde něco špatně. Vyčítáme si pak, že nežijeme v harmonii se sebou samým, velmi často své modlitby naprázdno odříkáme a pak jdeme spát, s otázkou, zda to vše má smysl. A právě že má. Jsem velkým přítelem oddrmolených modliteb a bezmyšlenkově prožitých mší svatých a velmi si vážím všech modliteb, do kterých se člověk musí nutit.“

„Láska k životu pramení především z očekávání, touhy; nikoli tedy jak by se mohlo zdát z prožitého štěstí.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Smysl duchovního rozvoje člověka spočívá v jeho kvalitativní vnitřní změně. Tím se v první řadě rozumí nejenom obnova duchovního dialogu s Bohem skrze hluboké vnitřní pocity, skrze upřímnou lásku k Němu, ale i skrze život prostřednictvím této svátosti v každém prožitém dni. Člověk ve skutečnosti k čistému vnitřnímu dialogu s Bohem tíhne.“


Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Hlavní není počet prožitých let, ale jejich kvalita. Jak a ne kolik.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Do každého životního období vstupujeme poprvé, proto nám tak často - nezávisle na počtu prožitých let - chybí zkušenosti.“

„Teprve prožití těch nejhorších chvil tě udělá šťastným.“


Jiří Mucha foto
Jiří Mucha 8
český spisovatel 1915 – 1991
„Věci získávají svou pravou krásu teprve vztahem k našemu životu. Tím jak se splétají do vzpomínek, spojují se v jeden celek s prožitou radostí, úzkostí, tím, jak se stávají rámcem nebo kořením života.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Živo dobře napsaný je skoro stejně vzácný jako život dobře prožitý.“

Marcus Valerius Martialis foto
Marcus Valerius Martialis 36
latinský básník z Hispánie 40 – 104
„Umět využít život dosud prožitý, to je jako žít dvakrát.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Hodnota života se neměří délkou jeho dnů. ale podle toho, jak byly prožity. Člověk může žít mnoho let, ale přesto může od života získat málo. Spokojenost s prožitým životem nezávisí na letech, ale na vůli.“ Eseje

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .