Citáty na téma průběh


Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Osobnost se vyvíjí v průběhu života z těžko znatelných nebo i neznatelných zárodečných vloh a teprve naše činy ukáží, kdo vlastně jsme. Jsme jako Slunce, které živí život na Zemi a plodí všelicos krásného, zvláštního i zlého: jsme jako matky, které nosí v lůně štěstí i hoře, o kterých nic nevědí. Zprvu nevíme, jaké činy nebo zločiny, jaký osud, jaké dobro a jaké zlo v sobě máme: a teprve podzim vyjeví, co zplodilo jaro, a teprve večer bude jasné, co ráno začalo. “

Bruce Lee foto
Bruce Lee 8
herec, mistr a popularizátor bojových umění 1940 – 1973
„Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné věci - mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí.“


Egon Schwarz 1
americký literární vědec 1922
„V průběhu svého historického vývoje byla vždy německá literatura a kultura v určitém napětí vůči judaismu. “

Margaret Thatcher foto
Margaret Thatcher 27
britská státnice a předsedkyně vlády Spojeného království 1925 – 2013
„V průběhu mého života všechny problémy přišly z kontinentální Evropy a všechna řešení od anglicky mluvících národů v celém světě.“

Jean Paul foto
Jean Paul 124
německý spisovatel 1763 – 1825
„Bázlivý člověk má strach před nebezpečím, je zbabělý v jeho průběhu a odvážný po něm.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Ztrácíme nadšení po malých a nevyhnutelných porážkách v průběhu dobrého boje. A protože nevíme, že nadšení je vyšší silou, obrácenou ke konečnému vítězství, necháme si je proklouznout mezi prsty a nevšimneme si, že zároveň s ním nám unikne pravý smysl našeho života.“ Poutník – Mágův deník

Zig Ziglar foto
Zig Ziglar 34
americký motivační řečník 1926 – 2012
„Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete.“

Anthony de Mello foto
Anthony de Mello 61
indický spisovatel 1931 – 1987
„Jak můžete ostatním prokázat službu? Neplést se jim do cesty. Je nutné umět konat, a je nutné umět nechat věcem volný průběh.“


Zdeňka Ortová foto
Zdeňka Ortová 86
česká spisovatelka 1961
„Nenechávejte věcem volný průběh, mohlo by vám to svázat ruce.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Lidský věk svůj průběh přesně stanovuje a je to jediná cesta přírody, a to docela prostá. Každému životnímu období je přidělen vhodný a pravý čas.“

„Ze všech lidských neduhů má nepochybně nejdelší průběh stárnutí. Trvá vlastně celý život, od narození až do smrti.“

Dina Poratová foto
Dina Poratová 1
izraelská historička 1943
„50. výročí státu Izrael opět otevřelo řadu kontroverzních otázek týkajících se holocaustu. V současné době existuje ochota na straně Němců vyřešit problém Wagnera a antisemitismu. Nicméně, není možné tento problém uzavřít během této generace - a možná ani ne v průběhu následující.“


Franco Cardini 1
italský historik 1940
„Úhlavní nepřítel se v průběhu celého filmu nemění. Je to pořád dokola Svatý stolec, papež a katolická víra. Je to únavné a historicky zcela zavádějící.“

Chajim Herzog foto
Chajim Herzog 6
izraelský politik, šestý prezident Izraele 1918 – 1997
„Stále si s pohnutím připomínám smrt radistky, mladé dívky Hadassy Lipšicové. Jela v jednom z polopásových vozidel, lehkém obrněném voze, který pocházel z druhé světové války, a který byl už tehdy primitivní. Byla ve spojení s námi na velitelství, když ji zasáhli – a hovořila s námi, stále slaběji a slaběji, až do chvíle, kdy zemřela. Jako štábní důstojník, jako člověk, který plánuje bitvy, nevidíte smrt, když k ní dochází. Slyšíte hluk a vidíte plameny. Vidíte smrt teprve potom, když jsou sbírány mrtvoly. Nikdy jsem si nebyl jistý, co je pro velitele horší, zda vidět kolem sebe padat lidi v průběhu akce, nebo pozorovat studená těla v klidu po boji a znát hrdinské oběti, které ti lidé vykonali na velitelův pokyn. Předpokládám, že odpověď zní, že obě možnosti jsou stejně hrozné a náročné.“

Leóš Janáček foto
Leóš Janáček 4
český hudební skladatel 1854 – 1928
„Když již prostou radost, žalost neukryjeme v obličeji, tím méně dovedeme zatajit prudké vášně. Ozývá se v jejich průběhu srdce klokotem, dech vyrážíme, tepna bije mlátem. A jindy nenahmatáš tepny, dechu nepopadneš, „krve se nedořežeš“. I kráse a pravdivosti skladby nevěříme, dokud „po zádech mráz nejde“, dokud nezapomeneme dýchat, dokud obličej nestrnul, dokud se nezabarví ruměně, aby hned nato nepokryl se bledostí.“

Ladislav Jakl foto
Ladislav Jakl 6
český člen České Národní Rady, hudebník a novinář 1959
„Příprava a průběh tohoto představení s názvem přímá volba může nabrat také jiné podoby a jiné cesty, než jak je napsáno ve scénářích velkých zájmových skupin a velkých mediálních hráčů. Zažíváme tu snad nejdelší prezidentskou kampaň všech dob, přestože volby ještě ani nebyly vyhlášeny a přijaty příslušné prováděcí zákony. Přesto už od loňského podzimu vidíme průzkumy a výčty favoritů, které nás mají naučit vyjmenovat všechny kandidáty zpaměti a hlavně nevyjmenovat nikoho jiného. Proto nám to už od října říkají, abychom se konečně naučili, kdo je tím kandidátem, o kterém je možné to říkat nahlas. A také kdo jím nebude, protože kdyby se objevilo jiné jméno, tak je to přece bizardní. A víte proč? Protože se o něm přece ještě nemluvilo. Tuto naplánovanou hru zájmových skupin stojí zato nějakým způsobem narušit. “

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .