Citáty na téma prvka


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„'Vzdělancům mého národa': Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu skutečnost. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné jazyky? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, Nizozemce, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, nic není v dějinách, nic ani zřejmého ani tajného, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti? Kdo napsal našim lidem o stavbě světa? Kdo ukázal způsob, jak pozorovati po-hyby nebeské? Kdo naučil zpytovati prvky, vlastnosti a síly přírodních těles? Kdo otevřel divadlo okršku zemského? Kdo dal našim poznati jemnosti geometrie? Kdo okusiti příjemnosti optiky? Kdo utkal pořad dějin? Kdo popsal původ, polohu a různé zvyky národů na světě bydlících? Kdo vyložil něco o způsobu řečnickém a kdo ukázal cestu, jak říditi myšlení? Domníváte se, že jest možno trpěti Vám dále, aby každý směl žíti pro sebe sama a nepodnikati žádných prací pro rozmnožení vážnosti vlasti? Myslíte si, že našemu jazyku chybí buď ta bohatost, nebo ten lesk, aby bylo možno kterékoli věci vystihnouti řečí? Zřejmě se mýlíte. Nikde není nic tak nesnadného, co bychom nemohli srozumitelně a výstižně vyjádřit naším jazykem, jen kdyby k tomu přistoupila přičinlivost a práce! Dosud nepochopil vznešenost našeho jazyka ten, kdo jej považuje za málo bohatý neb málo půvabný. Ne na něm, na mou věru, na nás je vina, kteří nad míru zanedbáváme jeho pěstování!“

Roger Taylor foto
Roger Taylor 2
anglický zpěvák-skladatel a multiinstrumentalista 1949
„Myslím si, že v našich posledních věcech scházel lidem ten typický zvuk naší kapely. The Miracle naopak obsahuje všechny klasické prvky Queen, ale ve zhuštěné podobě. Když budete poslouchat pozorně, uslyšíte skryté odkazy z předchozích desek.“


 Empedoklés foto
Empedoklés 7
starověký řecký filozof -490 – -430 př. n. l.
„Láska a svár střídavě získávají moc: láska sjednocuje všechny věci, ničí tak svět sváru a tvoří z něho ráj; svár však opět prvky rozlučuje a tvoří tento svět.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Každý dobrý portrét v sobě skrývá také prvky karikatury, každá karikatura nás vede také k poznání celého neskresleného člověka.“

André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Život sám o sobě není tak lehký. Proč do něho vnášeti prvek tragické předtuchy, který v něm není?“

Paul Éluard foto
Paul Éluard 16
francouzský básník 1895 – 1952
„Všechny bytosti, které milují, myjí osudovou krásu, krásu trvání, krásu prvku.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Muž ve zbabělosti uvázne, až se v ní většinou nakonec docela utopí, protože u zbabě-lého muže je zbabělost prvek ústrojný, vrozený. U ženy je zbabělost skoro vždycky chvilková záležitost vyvolaná láskou; zmizí současně s ní, v téže minutě. Pak je žena zase tvrdá jako ze železa, nesmiřitelná, hrubá, neznající slitování, jako pravý malý Attila, jímž také všechny opravdu jsou.“

Samuel Richardson foto
Samuel Richardson 5
1689 – 1761
„Pro vaši úspěšnost při jednání jsou určující čtyři základní prvky. Jsou to: síla, čas, informace a dovednost.“


Jules Henri Poincaré foto
Jules Henri Poincaré 4
prominentní francouzský matematik, fyzik, inženýr a filoz... 1854 – 1912
„Je úplně nemožné uvažovat o podivuhodném hvězdnatém vesmíru, aniž bychom se otázali, jak se utvářel. Možná, že bychom měli počkat s odpovědí až trpělivě posbíráme všechny prvky poznání, a až tedy získáme jistou naději, že nalezneme správné řešení. Kdybychom však byli tak rozumní, kdybychom byli zvědaví a lépe s netrpělivostí, pak velmi pravděpodobně bychom nikdy nevytvořili vědu, a spokojili bychom se trvale s triviální existencí.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„…prvky čísla jsou sudé a liché. Z nich jedno prý je neomezené, druhé omezené, jednotka však prý se skládá z nich obou, protože prý je zároveň sudá a lichá; čísla se pak skládají z jednotky a celé nebe… z čísel.— Aristotelés, Met. I, 5, 986a17-21.“

Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941
„Obecně si myslím, že to je další pokus do našeho demokratického politického standardního systému instalovat nestandardní - a v tomto smyslu protisystémový - prvek, který je celá léta znám pod pojmem nepolitická politika. (O Straně zelených)“

Tomáš Vandas foto
Tomáš Vandas 3
český politik 1969
„Jsem přesvědčen, že Evropu zachrání jedině nacionalismus, jako zdravý prvek naší společnosti!“


Walter Kasper foto
Walter Kasper 2
kardinál a biskup katolické církve 1933
„...pokud je svazek mezi dvěma osobami téhož pohlaví stabilní, má v sobě samozřejmě dobré prvky, které musíme uznat. Nemůžeme však stavět na roveň.“

Tomasz Burek 1
polský literární kritik, esejista a literát 1938
„Przybyszewski přinesl takové prvky do polské literatury, které jí chyběly.“

„Křesťanství vnáší tudíž do filosofie nový prvek: možnost stálého styku s Bohem.“

Václav Boštík foto
Václav Boštík 1
český ilustrátor a malíř 1913 – 2005
„Chci zbavit malbu všeho nedůležitého a zjednodušit ji na základní prvky. Nechci udivovat, ale poznat. “

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 32 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .