Citáty na téma původce


Eduard Petiška foto
Eduard Petiška 18
český básník, dramatik, germanista, překladatel, romanopi... 1924 – 1987
„Původcem lásky bývá strach ze ztráty. Když někoho máme rádi, přijímáme ho jako součást sebe, ačkoli tajně víme - a raději o tom moc nepřemýšlíme - že se při některém a kdovíjakém chybném kroku může zase od nás oddělit, a pak nás bude míň o tu část, kterou jsme už pokládali za sebe sama.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Nuda je původcem většiny zločinů.“


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Často se zločiny vracejí k svému původci.“

Eduard Petiška foto
Eduard Petiška 18
český básník, dramatik, germanista, překladatel, romanopi... 1924 – 1987
„Původcem lásky bývá strach ze ztráty. Když někoho. Máme rádi, přijímáme ho jako součást sebe, ačkoli tajně víme - a raději o tom moc nepřemýšlíme - že se při některém a kdovíjakém chybném kroku může zase od nás oddělit, a pak nás bude míň o tu část, kterou jsme už pokládali za sebe sama.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 92
francouzský autor 1866 – 1944
„Krutost ke zvířatům a lhostejnost k jejich utrpení je nejhorší hřích člověka. To je základ lidské zkaženosti. Nikdy jsem nedokázal myslet na tato miliony trpěná a snášená muka, aniž by mě to nestísňovalo. Když je člověk původcem tolikého utrpení, jaké má právo si stěžovat, když se sám souží?“

Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 58
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.
„Žena je původcem činu.“

Jonathan Swift foto
Jonathan Swift 55
anglo-irský satirik, esejista, básník 1667 – 1745
„Apollon byl bohem lékařství i původcem nemocí. Od počátku bylo obojí jedním řemeslem a zůstalo jím dodnes.“

Gottfried Keller foto
Gottfried Keller 9
1819 – 1890
„Oko je původcem a udržovatelem nebo ničitelem lásky. Mohu si předsevzít, že budu věrný. Oko si nepředsevezme nic, to poslouchá řetězu věčných přírodních zákonů. Luther mluvil jen jako normální člověk, když řekl, že se nemůže podívat na žádnou ženu, aniž ji nepožádal.“


Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„Obrazotvornost rozhoduje o všem, je původcem krásy, spravedlnosti a štěstí, tedy všeho, čeho si svět cení.“

Matthew Henry foto
Matthew Henry 59
teolog z Walesu 1662 – 1714
„Člověk není svůj vlastní učinitel, a tedy nemá být svým vlastním pánem; ale Původce jeho bytí musí být ředitelem jeho chození a jejich středem.“

Ladislav Hejdánek foto
Ladislav Hejdánek 28
český filozof a profesor 1927
„Musíme si také odvyknout hledat původ ohrožení naší svobody jen venku, kolem sebe, v okolnostech, neboť původcem své vlastní nesvobodnosti můžeme být také my sami. Svobodný člověk musí umět být svobodný i sám od sebe a také od své „přirozenosti“, mluvíme tu o „sebeovládání“; v tom přece spočívá kultivovanost a kultura, kdo to nedokáže, tomu se jeho svoboda převrací ve svévoli. Svoboda je cosi jako vnitřní síla, nadvláda ducha nad danostmi a okolnostmi, tedy i nad vlastní „přirozeností“, vlastní „povahou“.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .