Citáty na téma pyramida


Stephen King foto
Stephen King 200
americký spisovatel 1947
„Společenskost. To je prokletí lidské rasy. Kristus měl říct 'Jo, vpravdě, kdykoliv se shromáždí dva nebo tři z vás, přijde někdo další o kejhák.' Mám ti říct, co nás o lidské rase učí sociologie? Podám ti to zaobaleně. Ukaž mi samotného muže nebo ženu a já ti ukážu svatého. Dej mi dva a oni se do sebe zamilují. Dej mi tři a oni vynaleznou tu úžasnou věc, které říkáme 'společnost'. Dej mi čtyři a oni postaví pyramidu. Dej mi pět a oni z jednoho udělají vyvržence. Dej mi jich šest a oni vynaleznou předsudky. A když jich bude sedm, vynaleznou válku. Možná byl člověk stvořen k obrazu Božímu, ale lidská společnost byla stvořena k obrazu jeho opaku a vždy se snaží svému obrazu zavděčit.“ kniha Svědectví, postava Glen Bateman

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Vojáci, čtyřicet století se na vás dnes dívá z výše těchto pyramid!“ 1798


Petr Piťha foto
Petr Piťha 10
český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, lingvis... 1938
„Jsme vyznavači peněz, které, jak si nalháváme, umožňují všechno, hlavně množství nejrůznějších požitků. Všechno už bylo. Izraelité si udělali modlu, zlatého býčka, symbol peněz, síly, mládí, sexuální potence. Přesně to, co Evropané postavili na vrchol své hodnotové pyramidy. - Petr Piťha v promluvě k výročí svatořečení Anežky České 13.11.2015 v katedrále sv. Víta “

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Morpork vypadal jako dvojče dehtové jámy. Nebylo mnoho věcí, které by mohly z Morporku udělat horší místo, než jakým už byl. Tak například přímý zásah meteoritem by se dal z určitého hlediska brát jako zušlechtění místní krajiny.“ Pyramidy

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Chvilku postrkoval jídlo po talíři. Některé kousky se mu to snažily oplatit.“ Pyramidy

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„"Člověče? Budu ti muset zřejmě dokázat, že mi v žilách koluje krev faraonů!"
"A jistě by sis přál, aby ti tam zůstala?“
Pyramidy

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Když jste špatným studentem v koleji pro vrahy, může se vám stát něco horšího, než že po vás budou házet křídou a stravování ve studentské jídelně s sebou ponese určitou dávku nejistoty.“ Pyramidy

Jonas Ridderstrale foto
Jonas Ridderstrale 56
švédský obchodní teoretik 1966
„Zapomeňte na pyramidální strukturu s generálním ředitelem na špici. Kdo by chtěl pracovat v pyramidách, největších hrobkách jaké kdy člověk stvořil? Nahraďte pyramidy hřišti!“


Cyril Northcote Parkinson foto
Cyril Northcote Parkinson 38
britský námořní historik 1909 – 1993
„Pyramida stojí vždy mnohem pevněji, když má vrchol nahoře.“

Tadeusz Pieronek foto
Tadeusz Pieronek 1
polský biskup 1934
„Nejlepší by bylo postavit pyramidu nebo nasypat val, zasypat Prezidentský palác a na špičce postavit pomník Kaczyńského a označit jej. Ty snahy budovat pomník hned po smrti budí smích.“ kritika posmrtného uctívání prezidentského páru

„Kdo jste vy, že to chcete udělat? Prorok modly ničil, protože se k nim lidé modlili, ale k pyramidám ani Sfinze se nikdo nemodlí.“

Stephen King foto
Stephen King 200
americký spisovatel 1947
„Dej mi dva a oni se do sebe zamilují. Dej mi tri a oni vynaleznou tu úžasnou vec, které říkame "společnost". Dej mi čtyri a oni postaví pyramidu. Dej mi pet a oni z jedného udelají vyvržence. Dej mi jich šest a oni vynaleznou předsudky. A když jich bude sedm, vynaleznou válku.“


Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Nic než hvězdy rozhozené temnotou, jako by Stvořitel rozbil přední sklo svého automobilu a nepovažoval za nutné zastavit a to lesklé svinstvo zamést.“ Pyramidy

„Jak prostoduší byli faraonové! Mysleli si, že pyramida může odolat plánovité zástavbě.“

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„O Ankhu se dalo říci, že je tekutý jen proto, že se pohyboval jen o něco rychleji než okolní zem. Obsah zvráceného žaludku mohl pravděpodobně způsobit, že hodnota jeho průměrného znečištění se snížila.“ Pyramidy

„Pýcha faraonů spí už pět tisíciletí v pyramidách.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .