Citáty na téma rameno


Maya Angelou foto
Maya Angelou 12
americká autorka a básnířka 1928 – 2014
„Naučila jsem se, že každý den můžeš natáhnout ruku a někoho se dotknout. Lidé milují vroucí objetí, nebo jen poplácání po rameni.“

Juli Zeh foto
Juli Zeh 47
německá spisovatelka 1974
„Vypiju kávu, stoupnu si za ni a dívám se jí přes rameno. Zdá se, že jí nevadí, když se na ni dívám. Ignoruje mě, jako by byl tenhle byt pokusná laboratoř a já volně pobíhající opice, která má ve zvyku studovat badatelku podrobněji, než ona ji.“


Sacha Guitry foto
Sacha Guitry 35
francouzský dramatik a dramatik 1885 – 1957
„Vstoupit do hlediště ve chvíli, kdy herec hraje, je stejné, jako položit ruku na rameno malíři, když maluje.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské“ "šestero odkazů"

Jim Morrison foto
Jim Morrison 48
vedoucí zpěvák The Doors 1943 – 1971
„Death makes angels of us all
and gives us wings
where we had shoulders
smooth a raven´s claws...

Smrt anděly z nás činí
hladké jak drápky havraní
Křídla nám dá místo ramen
a čas říci stěží amen...“

Jim Morrison foto
Jim Morrison 48
vedoucí zpěvák The Doors 1943 – 1971
„Smrt z nás všech dělá anděle a tam, kde měli ramena, nám dává křídla, hladké jako drápy havranů.“

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Ruka svírající kopí uhořela až k rameni.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Kdo si píše deník, může si připadat, jako by sám sobě četl přes rameno.“


Markus Zusak foto
Markus Zusak 56
australský autor 1975
„Na zdi schodiště velkolepě vyvstávala načmáraná cvičná slova, zubatá a dětská a nádherná. Dívala se, jak dívka spí u spícího ukrytého Žida, s rukou na jeho rameni.
Oba dýchali.
Německé a židovské plíce.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Milenec nalítne na všechny rozmary ženy a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen.“

Sergij Dmitrovič Pritula foto
Sergij Dmitrovič Pritula 1
ukrajinský herec 1981
„Když se má země před dvaceti lety vzdala třetího největšího jaderného arzenálu na světě, tak nás všechny země plácaly po rameni a říkaly: 'Jste pašáci, dobře jste udělali.' No a co vidíme teď? Rusko nám krade naše území a Spojené státy, Anglie, Francie, které nám měly poskytnout určité záruky, akorát vyjadřují lítost.“

Józef Garliński 1
polský historik a spisovatel 1913 – 2005
„V New Yorku, když viděli číslo z tábora na mém rameni, brali mě jako Žida. Když jsem řekl, že jsem byl Polák uvězněný v Osvětimi - nevěřili mi.“


Bohumil Kafka foto
Bohumil Kafka 1
český sochař a vysokoškolský pedagog 1878 – 1942
„V mém pojetí je Žižka robustní, svalnatý, širokých ramen, stáří přes 60 let...Pojímal jsem jej slepého jen na jedno oko, není totiž bezpečně zjištěno, že oslepl i na druhé.“

Edwin A. Abbott foto
Edwin A. Abbott 3
britský teolog a autor 1838 – 1926
„... člověka dělá tvar; pokud se například narodíte jako Rovnoramenný trojúhelník se dvěma nerovnými rameny, nesporně dopadnete špatně, pokud nepůjdete do nemocnice pro Rovnoramenné a nedáte si strany vyrovnat..“

„Kdykoli jsem tě za poslední rok viděl, chtěl jsem tě tady. Právě tady. A kdykoli ses otočila a odcházela ode mě, měl jsem chuť tě chytit. Nemáš ani tušení, kolikrát mě napadlo, že si tě hodím přes rameno a odnesu tě dozadu do skladu. Přemýšlím, že jsem to měl prostě udělat. Mohli jsme mít všechny ty blbosti dávno za sebou.“ – Reece, Vzdej se mi.

Axel Munthe foto
Axel Munthe 23
švédský lékař 1857 – 1949
„Člověk je stvořen, aby nesl sám svůj kříž, proto má tak silná ramena.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .