Citáty na téma ráz


Robert Burns foto
Robert Burns 7
1759 – 1796
„Je lépe v lásce rázem zklamat, než ji dlouho předstírat.“

 Molière foto
Molière 119
francouzský dramatik a herec 1622 – 1673
„Láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky. Z lakomce činí rázem rozmařilce, ze zbabělce statečného a drsného činí uhlazeným. Zbystřuje rázem i nesmutnější duši a dodává i nejprostšímu ducha.“


„Paradox britské politiky: v tom okamžiku, jakmile se někdo dostane k moci, je rázem bezmocný.“

Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957
„Přítomnost knihovny je v utopiích vzácná. Obecně vzato přistupují utopisté ke knihám s nedůvěrou: jde o objekt soukromého rázu, který izoluje jedince a vzdaluje ho kolektivu, nehledě k tomu, že kniha může čtenáři nasadit do hlavy nepatřičné myšlenky. K čemu jsou nám knihy, žijeme-li v ideálním světě?“ Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem

Pedro Calderón De La Barca foto
Pedro Calderón De La Barca 13
španělský spisovatel, dramatik 1600 – 1681
„Přátelství umlkne rázem, láska ještě chvíli doznívá než umlkne.“

Angelo Scola foto
Angelo Scola 1
kardinál katolické církve a arcibiskup v Miláně 1941
„Tušíme, že artikulace církve na určitém území nemá mít ráz efektivnosti na způsob nějaké podnikatelské činnosti. Je třeba objevit její rodinný ráz. Křesťanství se v podstatě šiří jakožto příbuzenství těla a krve a svátostné společenství s Kristem. Církev se podobá ze všeho nejvíce právě rodině.“

Josef Jungmann foto
Josef Jungmann 14
český filolog, lexikograf, spisovatel a překladatel 1773 – 1847
„Původní literatura národního rázu nezastírá a co strom samorostlý ke své zemi nejlépe se hodí. Literatura samých překladů jest zahrada cizokrajnými stromy osázená. Jako národní kroj, tak původní literatura národu sluší.“

Anatole France foto
Anatole France 73
francouzský spisovatel 1844 – 1924
„Zabili vášeň a rázem zabili všechno, radost i bolest, utrpení i rozkoš, dobro i zlo, krásu, všechno - zkrátka především ctnost. Jsou moudří a přece nestojí za nic, neboť člověk nabývá ceny jen úsilím.“


François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Tajemství úspěchu spočívá u některých lidí v tom, že říkají a dělají samé ztřeštěnosti, a všechno by rázem zkazili, jakmile by se začali chovat rozvážně.“

Jean Antoine De Baif foto
Jean Antoine De Baif 7
francouzský spisovatel 1532 – 1589
„Láska je jako tekutina v křivuli, jež prochází do nejvyššího bodu, aby pak rázem klesla.“

„Budoucí stěhování národů bude mít meziplanetární ráz.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Ktosi povedal: Koľko ráz som išiel medzi ľudí, vždy som sa vracal ako menší človek.“


„Věda neodstranila krutost. Vtiskla jí ráz vědeckosti.“

Quintus Horatius Flaccus foto
Quintus Horatius Flaccus 169
římský lyrik -65 – -8 př. n. l.
„Vše jednou opustíš a dědic rázem tvé obrovské jmění získá.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Když nás někdo velebí, neříká nám nic nového. - Stačí, když nás hlupák pochválí - rázem se nám nezdá tak hloupý.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Anekdota a vtip je náhlé vybití. Přímo humorné vybití. Je to odbyto jedním rázem a konec.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .