Citáty na téma realista


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Lidé, kteří si své nejlepší víno nechávají pro lepší příležitosti, jsou optimisté. Pesimisté je pro jistotu vypijí hned. Realisté své nejlepší víno nechávají na dárek pro nadřízeného.“

Charles Farrar Browne foto
Charles Farrar Browne 3
americký spisovatel 1834 – 1867
„Pesimista si stěžuje na nepříznivý vítr; optimista čeká, až se změní na příznivý; realista přizpůsobí plachty.“


„Kdo nevěří na zázraky není realista.“

Oswald von Nell-Breuning 1
německý teolog 1890 – 1991
„Nejsem vysoce duchovní myslitel, ale brutální realista, který se zabývá tvrdými problémy současnosti.“

Truman Capote foto
Truman Capote 7
americký autor 1924 – 1984
„Realista je člověk, který má správný odstup od svých ideálů.“

Zdeňka Ortová foto
Zdeňka Ortová 86
česká spisovatelka 1961
„Když optimista vidí svatozář, pesimista pod ní hledá čertovská kopýtka...a realista je tam najde.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 94
ruský spisovatel 1821 – 1881
„Při plném realismu najíť v člověku člověka... Nazývají mne psychologem: to není správné, jsem realista ve vyšším slova smyslu, tj. zobrazuji všechny hlubiny lidské duše.“

Ferdinand Peroutka foto
Ferdinand Peroutka 25
český československý politik, dramatik, historik, novinář... 1895 – 1978
„…postavení literatury ve společnosti spočívá na jejím morálním kreditu: nemůže být bez trestu neupřímnou po několik let. Počne-li publikum větřit, že literatura se stává pouhou hříčkou, že v ní není zákonitosti, že je to prostě jakási destilovaná a zintelektualizovaná legrace, jde prostě hledat hříčky tam, kde jsou dokonalejší: do kinematografu.“ Sluší-li se býti realistou - Krize literatury


Ferdinand Peroutka foto
Ferdinand Peroutka 25
český československý politik, dramatik, historik, novinář... 1895 – 1978
„Bible, která spoléhala na boha, byla v tom výhodném postavení, že se mohla realisticky dívat na člověka.“ Sluší-li se býti realistou - Čím je nám Chesterton

Ferdinand Peroutka foto
Ferdinand Peroutka 25
český československý politik, dramatik, historik, novinář... 1895 – 1978
„Dříve psávali spisovatelé z toho důvodu, že měli světu co říci: nyní, jak se zdá, píší spisovatelé většinou z toho důvodu, z něhož černoch prostrkuje si nosem kroužek: aby ozdobili svou vlastní osobnost.“ Sluší-li se býti realistou - Krize literatury

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Kdo tvoří pro potomky, je realista: honorář se snaží vybrat od předků.“

Ferdinand Peroutka foto
Ferdinand Peroutka 25
český československý politik, dramatik, historik, novinář... 1895 – 1978
„Chceme-li dobře vyjít s člověkem, učiníme dobře, budeme-li mít na paměti nauku o dědičném hříchu: jinak řečeno, budeme-li pamatovat, že není uzpůsoben k dokonalosti.“ Sluší-li se býti realistou - Čím je nám Chesterton

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .