Citáty na téma řečník


Winston Churchill foto
Winston Churchill 80
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Řečník má vyčerpat téma, ne posluchače.“

Charles Louis Montesquieu foto
Charles Louis Montesquieu 38
francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 – 1755
„Co řečníkům schází na hloubce, to nahradí délkou.“


Charles Louis Montesquieu foto
Charles Louis Montesquieu 38
francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 – 1755
„Řečníci zpravidla to, co chybí na hloubce, nahrazují délkou.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Žijeme příliš v knihách, a ne dost v přírodě. Podobáme se pošetilci Pliniovi mladšímu, který studoval styl řeckého řečníka, zatímco venku pohřbíval Vesuv patero měst.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Politika, která byla kdysi středem přitažlivosti pro lidi schopné, o veřejný život se zajímající a ctižádostivé, stala se nyní útočištěm několika amatérských veřejných řečníků a stranických intrikánů, kteří shledali, že všechny ostatní cesty, jak možno vyniknout, jsou pro ně uzavřeny, ať už proto, že sami nemají praktických schopností, anebo jsou poměrně chudí a nedostatečně vzdělaní.“

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller 63
německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 – 1805
„Ptáte se, dobří přátelé, komu se věřit má. Vězte - životu - ten učí líp než řečník, než kniha líp.“

„Jsou kuchaři a řečníci, jejichž hlavní síla je v omáčkách.“

Otto Von Bismarck foto
Otto Von Bismarck 25
německý státník, kancléř Německa 1815 – 1898
„V každém řečníkovi, který má na posluchače působit, musí být kus básníka.“


František Soukup foto
František Soukup 1
český československý politik, novinář, právník a publicista 1871 – 1940
„On byl hlavou a vůdcem boje německého lidu v Čechách za právo sebeurčení. Redaktor hlavního orgánu strany "Freiheit" v Teplicích, bývalý soukenický dělník z Liberecka, muž nejušlechtilejšího charakteru, vzdělaný žurnalista a strhující, vášnivý řečník, jenž celý život, dny a noci zasvětil věci dělnictva....“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Quidem concessum est rhetoribus ementiri in historiis ut aliquid dicere possint argutius. Řečníkům je vskutku dovoleno lhát o historických záležitostech, aby mohli něco říci vybraněji.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Tria videnda sunt oratori: Quid docat et quo quidque loco et quo modo Trojího si musí řečník hledět: Co říká, kde to říká a jak to říká.“

John Flavel foto
John Flavel 20
anglický presbyteriánský kněz 1627 – 1691
„Je jednodušší brojit jako řečník proti tisícům hříchů druhých, než umrtvit jako křesťané jeden hřích v nás; být pilnější na kazatelnách než v našich komůrkách, kázat dvacet kázání našim lidem než jedno našim srdcím.“


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Trojího musí řečník dbát: co říká, kde to říká a jak to říká.“

„Nejlepší je řečník, který málo slovy hodně řekne.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Největší prosťáček přesvědčí z nadšení lépe než nejlepší řečník z povinnosti.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Volnost slova v parlamentech dává řečníkům příležitost, aby se blamovali, jak chtějí.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .