Citáty na téma ret


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Když je dílo dokončeno, má svůj vlastní nezávislý život a může odevzdat docela jiné poselství, než bylo vloženo v jeho rty.“

Audrey Hepburn foto
Audrey Hepburn 9
britská herečka 1929 – 1993
„Krásné oči: hledejte dobro v druhých.
Krásné rty: vyslovuje jen vlídná slova.
A dokonalé nohy: choďte s vědomím, že nikdy nemusíte jít sami.“


František Ladislav Čelakovský foto
František Ladislav Čelakovský 17
český básník a překladatel 1799 – 1852
„Maže mi rty medem a do úst mi kydá hnůj.“

Stephani Danelle Perry 10
americká spisovatelka 1970
„Když už máme umřít, můžeme to stejně dobře udělat s úsměvem na rtech jako se slzami v očích.“ Caliban Cove

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Nejvznešenější hymnus, jaký můžeme slyšet na této zemi, je švitoření lidské duše na rtech dítěte.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Aforismus je souhlasný úsměv na rtech moudrosti.“

Viktor Frankl foto
Viktor Frankl 17
rakouský horolezec, neurolog, psychiatr a vysokoškolský p... 1905 – 1997
„Snad ještě žádná generace nepoznala člověka tak, jak ho poznala generace naše. Co tedy je člověk? Je to bytost, která vynalezla spalovací pece. Je však současně i bytostí, která šla do plynových komor vzpřímeně a s modlitbou na rtech.“

František Gellner foto
František Gellner 9
český básník, prozaik, kreslíř a karikaturista 1881 – 1914
„Já držím pohár ve své dlani
jenž čeká na rty člověka.
Já držím pohár ve své dlani:
své srdce, které přetéká.“
Přetékající pohár


Auguste Rodin foto
Auguste Rodin 12
francouzský sochař 1840 – 1917
„Ten, kdo přidává zeleň jaru, červeň podzimu a purpur mladým rtům, vytváří ošklivost, protože lže.“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí mé rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. -- Marek 7, 6“

Charles Aznavour foto
Charles Aznavour 14
francouzsky a arménský zpěvák a diplomat 1924
„Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 92
francouzský autor 1866 – 1944
„Dát svoje srdce lásce, svoje rty milovanému, to je stejné jako dát svoje oči světlu: to znamená dávat, to znamená brát.“


Hans Christian Andersen foto
Hans Christian Andersen 21
dánský autor, pohádka spisovatel a básník 1805 – 1875
„Lásko, krásný posle nebes! Komu jednou svlažíš rty svým nektarem, do smrti žízní, komu jednou zraníš srdce, nikdy se neuzdraví.“

Jean-philippe Toussaint foto
Jean-philippe Toussaint 1
belgický spisovatel a režisér 1957
„Kdo by si neliboval v protahování té slastné chvíle, jež předchází prvnímu polibku, když dva, kteří k sobě pociťují jistou milostnou náklonnost, se již mlčky rozhodli, že se políbí, když jejich oči to vědí, jejich úsměvy to věští, jejich rty a ruce to již cítí, ale oni pořád odkládají okamžik, kdy se jejich ústa něžně setkají poprvé.“

Ramón Gómez De La Serna foto
Ramón Gómez De La Serna 48
španělský spisovatel 1888 – 1963
„Žena, která si zapomněla rouge, je zděšena, jako by si nechala doma rty.“

Svatopluk Čech foto
Svatopluk Čech 9
český básník, prozaik, novinář a cestovatel 1846 – 1908
„Pro duši milující mění se nejvšednější fráze na drahém rtu ve skvostné, vzácné perly.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .