Citáty na téma ret


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Aforismus je souhlasný úsměv na rtech moudrosti.“

František Gellner foto
František Gellner 9
český básník, prozaik, kreslíř a karikaturista 1881 – 1914
„Já držím pohár ve své dlani
jenž čeká na rty člověka.
Já držím pohár ve své dlani:
své srdce, které přetéká.“
Přetékající pohár


Auguste Rodin foto
Auguste Rodin 12
francouzský sochař 1840 – 1917
„Ten, kdo přidává zeleň jaru, červeň podzimu a purpur mladým rtům, vytváří ošklivost, protože lže.“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí mé rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. -- Marek 7, 6“

Charles Aznavour foto
Charles Aznavour 14
francouzsky a arménský zpěvák a diplomat 1924
„Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 91
francouzský autor 1866 – 1944
„Dát svoje srdce lásce, svoje rty milovanému, to je stejné jako dát svoje oči světlu: to znamená dávat, to znamená brát.“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Nejvznešenější hymnus, jaký můžeme slyšet na této zemi, je švitoření lidské duše na rtech dítěte.“

Hans Christian Andersen foto
Hans Christian Andersen 21
dánský autor, pohádka spisovatel a básník 1805 – 1875
„Lásko, krásný posle nebes! Komu jednou svlažíš rty svým nektarem, do smrti žízní, komu jednou zraníš srdce, nikdy se neuzdraví.“


Audrey Hepburn foto
Audrey Hepburn 9
britská herečka 1929 – 1993
„Krásné oči: hledejte dobro v druhých.
Krásné rty: vyslovuje jen vlídná slova.
A dokonalé nohy: choďte s vědomím, že nikdy nemusíte jít sami.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Když je dílo dokončeno, má svůj vlastní nezávislý život a může odevzdat docela jiné poselství, než bylo vloženo v jeho rty.“

Jean-philippe Toussaint foto
Jean-philippe Toussaint 1
belgický spisovatel a režisér 1957
„Kdo by si neliboval v protahování té slastné chvíle, jež předchází prvnímu polibku, když dva, kteří k sobě pociťují jistou milostnou náklonnost, se již mlčky rozhodli, že se políbí, když jejich oči to vědí, jejich úsměvy to věští, jejich rty a ruce to již cítí, ale oni pořád odkládají okamžik, kdy se jejich ústa něžně setkají poprvé.“

Viktor Frankl foto
Viktor Frankl 17
rakouský horolezec, neurolog, psychiatr a vysokoškolský p... 1905 – 1997
„Snad ještě žádná generace nepoznala člověka tak, jak ho poznala generace naše. Co tedy je člověk? Je to bytost, která vynalezla spalovací pece. Je však současně i bytostí, která šla do plynových komor vzpřímeně a s modlitbou na rtech.“


František Ladislav Čelakovský foto
František Ladislav Čelakovský 17
český básník a překladatel 1799 – 1852
„Maže mi rty medem a do úst mi kydá hnůj.“

Ramón Gómez De La Serna foto
Ramón Gómez De La Serna 48
španělský spisovatel 1888 – 1963
„Žena, která si zapomněla rouge, je zděšena, jako by si nechala doma rty.“

Svatopluk Čech foto
Svatopluk Čech 9
český básník, prozaik, novinář a cestovatel 1846 – 1908
„Pro duši milující mění se nejvšednější fráze na drahém rtu ve skvostné, vzácné perly.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Také i blázen, mlče, za moudrého jmín bývá, a zacpávaje rty své, za rozumného.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .