Citáty na téma rostlina


„Vy, kteří milujete květiny, jste jistě lidé bezelstného srdce. Vy, kteří máte v srdci temný kout, zabývejte se rostlinami, abyste byli dobří.“

Hermann Hesse foto
Hermann Hesse 42
německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu a... 1877 – 1962
„Nevinné rostliny a zvířata jsou Bohem vloženy do rukou člověka, aby je miloval a žil s nimi jako se slabšími sourozenci.“


Marilyn Manson foto
Marilyn Manson 22
americký rockový hudebník a herec 1969
„Blbci se nerodí. Jsou zaléváni a pěstováni jako rostliny institucemi, jako je křesťanství.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Já nejsem zodpovědný za úspěšné fungování mašinérie společnosti. Chápu, že když vedle sebe vzklíčí žalud a kaštan, oba se snaží získat pro sebe co nejvíce místa, a oba se při tom řídí svými vlastními zákony a rostou a kvetou, jak nejlépe dovedou, až třeba jeden z nich zastíní a zahubí toho druhého. Když rostlina nemůže žít podle své povahy, zahyne. O člověku to platí taktéž.“

 Lao-c' foto
Lao-c' 67
čínský filozof -604
„Buď dobrý k lidem, k rostlinám i zvířatům. Nepronásleduj lidi ani zvířata a nepůsob jim bolest.“

„Trpělivost. Žádná rostlina v období sucha nepláče.“

Marcus Fabius Quintilianus foto
Marcus Fabius Quintilianus 33
starověký římský řečník 35 – 96
„Nezáživný učitel je jako vyprahlá půda pro něžné rostliny.“

Martin Farquhar Tupper foto
Martin Farquhar Tupper 1
anglický spisovatel a básník 1810 – 1889
„Chyba je odolná rostlina, která kvete v každé půdě.


Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Pěstitelé musejí snášet bouře a roční období a zřídkakdy si odpočinou. Avšak na rozdíl od budovy, zahrada nikdy nepřestává růst. A součastně s tím, jak neustále vyžaduje zahradníkovu pozornost, mění se mu také život ve velké dobrodružství. Zahradníci se mezi sebou poznají, neboť vědí, že v historii každé rostliny je růst celé Země.“ Brida

„Existují tuctové druhy rostlin, které nepřinášejí ani škodu, ani užitek. Ty žijí nejdéle.“

 Plútarchos foto
Plútarchos 36
starověký řecký historik a filozof 46 – 127
„Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zatopit.“

Reino Aarnio 1
americký architekt 1912 – 1988
„Havaj je známá pro své heterogenní složení ras - všichni pracují společně pro obecné blaho a život místních rostlin následuje příkladu.“


George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Hra je živý organismus, a ne mechanická konstrukce... zápletka je zkáza příběhu, a proto i zkáza hry, která je především příběh... hra nikdy nemá mít zápletku, protože, má-li v sobě přirozený život, bude se konstruovat sama, jako rostlina když kvete, a to mnohem krásněji, než by ji dokázal vědomě konstruovat autor.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 92
francouzský autor 1866 – 1944
„Buďte silní, bez teorií a násilností, a všechny slabé duše se k vám budou obracet jako rostliny ke světlu.“

Jaromír John foto
Jaromír John 38
český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 – 1952
„Jídlo, růst, množení a smrt - toť vše, co nabízí život většině rostlin a zvířat.“

Carl Von Linné foto
Carl Von Linné 5
švédský botanik, lékař a zoolog 1707 – 1778
„Člověk není ani kámen, ani rostlina, je tedy živočich.“

Obrázky s citáty na téma rostlina

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .