Citáty na téma rovnice


Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.“

Nikola Tesla foto
Nikola Tesla 25
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 – 1943
„Život je a vždy zůstane neřešitelnou rovnicí, která ale zahrnuje známé faktory.“


Cecelia Ahern foto
Cecelia Ahern 14
irská spisovatelka 1981
„Kdyby se daly zázraky vyjádřit chemickými rovnicemi, nikdo by o nich nepochyboval.“

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Tady platí klasická rovnice: Vědění = síla = energie = hmota = množství. Skutečně dobré knihkupectví není vlastně nic jiného než vylepšená černá díra, která umí číst.“

Peter Gregor foto
Peter Gregor 52
1944 – 2014
„Muž a žena Vztah muže a ženy je exaktně vypočitatelný. Vypočitatelný jako rovnice. Jako rovnice o neznámém počtu neznámých.“

Martín López-Vega 1
španělský spisovatel 1975
„Dobrá báseň je trochu píseň, trochu rovnice a trochu mnoho dalších věcí.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Copak je tato geniální rovnice pro dosažení nesmrtelnosti opravdu tak jednoduchá: Ovládat své myšlenky, Věřit a Milovat.“

Alex Flinn foto
Alex Flinn 7
americká dětská spisovatelka 1966
„Nemůžete si vážit sám sebe, pokud dovolíte někomu, aby vás ničil – ať už zevnitř nebo z veku. Co jste se naučil tady, to je jen půlka rovnice. Druhá půlka je sebeúcta.“ Dýchání pod vodou: Mario


Dominik Pecka foto
Dominik Pecka 7
český filozof, spisovatel, teolog a římskokatolický duchovní 1895 – 1981
„Na život nejsou rovnice.“

Ivo Štuka foto
Ivo Štuka 1
český básník a novinář 1930 – 2007
„Rovnice o dvou katastrofálně poznatelných neznámých.“

Paul Dirac foto
Paul Dirac 3
teoretický fyzik 1902 – 1984
„Základní fyzikální zákony, které jsou nutné pro vytvoření matematické teorie velké části fyziky a chemie, jsou známy; jejich přesná aplikace však vede k příliš? složitým rovnicím.“ 1929

Alan Turing foto
Alan Turing 3
britský matematik, logik, cryptanalyst a počítačový vědec 1912 – 1954
„Věda je jako diferenciální rovnice, náboženství jako omezující podmínka.“ v dopise Robinu Gandymu z března 1954


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„n + x. 0 = n tato rovnice ukazuje, že nikdy nelze zjistit, kolik nul se paraziticky přisálo ke každému n.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Aforismus je rovnice, v níž jedinou neznámou je řešení.“

Obrázky s citáty na téma rovnice

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .