Citáty na téma rovnováha


Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 43
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Co se týče nejzákladnějších věcí, nic nevíme. Pouze, když si to přiznáme, bude možný návrat do rovnováhy. “

Jean Paul foto
Jean Paul 124
německý spisovatel 1763 – 1825
„Malé bolesti přivádějí nás z rovnováhy, ale velké nás navracejí samým sobě.“


Lúcia dos Santos foto
Lúcia dos Santos 1
1907 – 2005
„Tajemství, které nám Panna svěřila, spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit. První bylo vidění pekla. Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach.“

Johann Heinrich Pestalozzi foto
Johann Heinrich Pestalozzi 11
švýcarský pedagog 1746 – 1827
„Šťastný je ten, kdo dokáže najít rovnováhu mezi svými touhami a možnostmi.“

John Dalberg Acton foto
John Dalberg Acton 4
britský politik 1834 – 1902
„Svoboda je zabezpečována rovnováhou moci.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Všechno v mém těle je prostředkem a cílem, vše je plné pružin, kladek, hybných sil, hydraulických mechanismů, rovnováhy kapalin, chemických laboratoří.“

Stephen Covey foto
Stephen Covey 11
americký pedagog, autor, podnikatel a motivační řečník 1932 – 2012
„Mnoho lidí si myslí, že úspěch v jedné oblasti může vynahradit neúspěch v ostatních oblastech. Opravdu může???... Opravdový úspěch vyžaduje rovnováhu.“

Arne Garborg foto
Arne Garborg 2
norský spisovatel 1851 – 1924
„Láska je rovnováha našich představ o tom druhém. Je třeba, aby byla vzájemně vyvážena drobnými přednostmi a nedostatky, nikoliv velkými klady a zápory.“


„Nepřemýšlejte o rovnováze mezi prací a soukromím. Přemýšlejte o životní rovnováze.“

Jack Welch foto
Jack Welch 47
americký výkonný ředitel General Electric 1935
„Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, která vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást své podnikání.“

„Mezi počtem lehkověrných a počtem podvodníků existuje dokonalá ekologická rovnováha.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Každé manželství je jakousi divokou rovnováhou a v každém případě je tu kompromis stejně jedinečný jako výstřednost.“


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Jak složitý výkon je každý krok, který učiníš, s jakými pohyby a výkavy celého těla, s jakými přesuny těžiska a rovnováhy, s jakými drobnými úkony všeho svalstva a celé kostry je spojen. Oč složitější asi ještě je každý krok, který učiníme ve světě intelektuálním nebo morálním, s kolika hnutími, úsilími a napětími mysli, ducha i duše je spojen.“

Igor Vajda 1
slovenský muzikolog, hudební kritik a redaktor 1935 – 2001
„Pro celé Suchoňovo dílo je příznačná kombinace mimohudebních inspiračních zdrojů s principy absolutní hudby. Z boje těchto dvou protikladů vyrůstá jeho skladební organismus plný vnitřního napětí. Jeho skladby mají většinou půdorys hudebních dramat. Objevuje se u něj obdivuhodná rovnováha mezi bezprostřední inspirací a jejím racionálním dotvářením - je to příznačný rys největších uměleckých géniů.o Eugenu Suchoňochovi“

Maurice Barrés foto
Maurice Barrés 5
francouzský romanopisec 1862 – 1923
„Politika je akrobacie, při níž se rovnováha udržuje tím, že se hlásá opak toho, co se dělá.“

Chajim Arlozorov foto
Chajim Arlozorov 2
sionistický vůdce 1899 – 1933
„Sionismus se nemůže v daných podmínkách změnit v realitu bez přechodného období organizované revoluční vlády židovské menšiny. Neexistuje cesta, aby se k židovské většině nebo dokonce jen k rovnováze mezi oběma rasami (nebo třeba k dohodě dostačující k poskytnutí základny pro kulturní centrum) dospělo systematickou imigrací a kolonizací bez období nacionalistické menšinové vlády, která by uzurpovala státní mašinerii, správu a vojenskou moc, aby se předešlo nebezpečí, že budeme smeteni početní převahou a povstáním (čemuž bychom nemohli čelit, kdybychom neměli k dispozici stání mašinerii a vojenskou sílu).“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 43 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .