Citáty na téma rození


George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Každý domýšlivý hlupák se považuje za rozeného vládce.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Rozkoš je prémie přírody za námahu plození a rození.“


Jean-Marie Lustiger foto
Jean-Marie Lustiger 1
pařížský arcibiskup 1926 – 2007
„Jsem rozený Žid a tím zůstanu, třebaže to pro mnohé bude nepřijatelné. Povolání hebrejského lidu je - podle mého názoru - přinášet světlo nežidům. Věřím, že Křesťanství je prostředkem k dosažení tohoto cíle. “

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Jaký je rozdíl mezi nezdrženlivým a nejhloupějším člověkem? V čem se liší od nerozumného dobytčete člověk, který nerozená, co je nejlepší, a snaží se za každou cenu dělat, co se mu nejvíce líbí? Jen tomu, kdo se dovede ovládat, je dána schopnost rozpoznat, co je nejlepší, teoreticky i prakticky všechno roztřídit podle druhů a pak zvolit dobré a vyhnout se špatnému.“

Christian Morgenstern foto
Christian Morgenstern 55
německý autor 1871 – 1914
„Jsme rození policajti. Vždyť co jiného je pomlouvání, než zábava policajtů bez výkonné moci.“

Luc de Clapiers de Vauvenargues foto
Luc de Clapiers de Vauvenargues 71
francouzský spisovatel, moralista 1715 – 1747
„Kdo potřebuje ke lži pohnutku, není rozený lhář.“

Katie MacAlister 15
autorka 1964
„Cože? Pierci, je mi devětatřicet! Na rození dědiců jsem moc stará. A toho člověka ani neznám!“ Deníky psané v korzetu

Christian Friedrich Hebbel foto
Christian Friedrich Hebbel 39
německý básník a dramatik 1813 – 1863
„Génius je rozeným průměrem.“


William Somerset Maugham foto
William Somerset Maugham 62
britský dramatik, romanopisec, povídkář 1874 – 1965
„Ženy jsou rozené právničky. Nikdy nemluví přesvědčivěji, než když jsou v neprávu.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Pokrokem vědy byla popřena Lombrosova teorie o rozených zločincích. Tak tedy každý z nás...“

Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Dne 6. února 1913. přijela do Prahy velká propagátorka míru baronka Berta Suttnerová, rozená hraběnka Kinská a já byl uvědoměn z Vídně o jejím příchodu. Rozumí se, že jsem se odebral hned do jejího hotelu, kde zastal jsem ji churavou. Večer měla přednášeti spolku německých spisovatelů Concordia. Rozumí se, že jsem učinil, co bylo možné k zajištění jejího zdravotního stavu zajistiv si spisovatele lékaře Saluse, jenž byl hotov v případě potřeby jí přispěti ku pomoci. Napsal jsem o tom referát do Národního obzoru „Vzácný host v Praze“. Tehdy jsem ji viděl po prvé a naposled. O rok později zemřela. […] Vydal jsem pohlednice s její podobiznou vedle pohlednic anglického pacifisty Steada a našeho českého Alferiho.“

Karel Purkyně foto
Karel Purkyně 1
český malíř 1834 – 1868
„Prohlašuji, že uměleckými instituty, skleníky umění, kasárnami umění, špitály pro umělce, ústavy pro penze pravé umění v národech se neuživí; naopak – všechen byrokratismus jest rozený nepřítel božského umění.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .