Citáty na téma rozmar


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Drž se pravidla: nezoufej v neštěstí, nevěř štěstí a měj vždy na mysli všemožný rozmar osudu.“

Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Hromadění kapitálu zmnožuje dělbu práce, dělba práce zmnožuje počet dělníků; a naopak počet dělníků zmnožuje dělbu práce, tak jako dělba práce zmnožuje hromadění kapitálu. Tato dělba práce na jedné straně a hromadění kapitálu na druhé straně způsobují, že se dělník víc a víc stává závislým čistě na práci a to na určité, velmi jednostranné, strojové práci. Je tedy duchovně i tělesně snižován na úroveň pouhého stroje a místo člověka se z něho stává jakási abstraktní činnost a břicho, a zrovna tak upadá do stále větší závislosti na všech výkyvech tržní ceny, na způsobu použití kapitálů a na rozmaru boháčů. Stejně tak tím, že roste třída lidí, kteří jen pracují, zvyšuje se i konkurence mezi dělníky, snižuje se tedy jejich cena. Toto postavení dělníka vrcholí v tovární výrobě. “


Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Milenec nalítne na všechny rozmary ženy a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Rozmary naší mysli jsou ještě podivnější než rozmary osudu.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Mezi rozmarem a láskou na celý život je jen jediný rozdíl: že rozmar trvá o trochu déle.“

Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere 91
francouzský spisovatel a filozof 1645 – 1696
„Hledáme své štěstí mimo sebe, a to v mínění lidí, o nichž víme, že to jsou pochlebníci, že jsou málo upřímní, nespravedliví, závistiví a plní rozmarů a předsudků. Jaká podivnost!“

Émile Zola foto
Émile Zola 19
francouzský spisovatel, představitel naturalismu 1840 – 1902
„Není malířství pro Tebe rozmar, který sis vzal do hlavy, když ses jednoho krásného dne otravoval?“

Claude Prosper Jolyot De Crébillon foto
Claude Prosper Jolyot De Crébillon 2
francouzský spisovatel 1707 – 1777
„Stárnoucí žena se zuřivě upíná k lásce jak k jediné náplní života, a to, co pokládáme za poslední rozmar ženy, bývá mnohdy její první vášnivá láska.“


 Stendhal foto
Stendhal 60
francouzský spisovatel 1783 – 1842
„Bylo by mi skoro milejší, kdyby se mne má žena jednou do roka pokusila ze vzteku probodnout, než aby mne každý večer ubíjela svými rozmary.“

„Nejlepším prostředkem proti rozmaru jsou skutečné starosti.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Nic není tak proměnlivé, nic tak nestálé jako ženský rozmar.“

Maria Augusta Trappová foto
Maria Augusta Trappová 4
rakousko-americká zpěvačka a spisovatelka 1905 – 1987
„Staří říkávali: „Kdo šetří metlu, pokazí dítě,“ což je podobné slovům Písma: „Kdo miluje svého syna, nešetří metly.“ Doufejme, že se svět brzo odvrátí od svého pokusu o pokrokovou výchovu, kdy ubohé nešťastné děti dostanou vždy to, co chtějí; mládí se tak zmrzačí svými vlastními rozmary.“


Jean De La Fontaine foto
Jean De La Fontaine 46
francouzský básník, spisovatel a autor bajek 1621 – 1695
„Za všech dob trval úděl zlý, že rozmar mocnějších ti malí platili.“

André Dhôtel foto
André Dhôtel 6
francouzský spisovatel 1900 – 1991
„Život se mění podle rozmarů osudu.“ z knihy Země, kam nikdy nedojdeš.

Vítězslav Nezval foto
Vítězslav Nezval 17
český básník, spisovatel a překladatel 1900 – 1958
„Chodil jsem jako chodí venkovan obhlížeti svá pole, od místa k místu, z ulice do ulice zkoumat, do jaké výšky může až vyhnati ta rumělková plevel, jíž je sen. Vidělo jsi, jakých metamorfos je schopna tato divoká květena, oko. A nikomu, nikomu se nepodaří vytrhati tuto zázračnou plevel, ani úskokům života, ani bídě povinností, ani těžkým botám krutých rozmarů, nikomu a ničemu.“

Mika Waltari foto
Mika Waltari 33
finský autor 1908 – 1979
„…a mně se zdálo, že osud přede mnou uhání do nedohledna jak lehkonohá gazela a ani ti nejrychlejší lovci mu nestačí, osud jim uniká a jen se posmívá marným snažením dětí člověka, neboť rozmar je mu jediným zákonem…Šťastná hvězda“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .