Citáty na téma rozpaky


Laurell K. Hamilton foto
Laurell K. Hamilton 69
spisovatelka 1963
„Dávám přednost nebezpečí před rozpaky. Vždycky. Na nebezpečí jsem zvyklá. (Smrtící tanec)“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Tituly povznášejí průměrné lidi, uvádějí v rozpaky vynikající a jsou znesvěcovány lidmi bez ceny.“


Gaius Julius Caesar foto
Gaius Julius Caesar 30
římský senátor -100 – -44 př. n. l.
„Jen bezcitný muž uvádí ženu do rozpaků.“

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 24
britský spisovatel irského původu 1898 – 1963
„Často slýcháme o hrubosti nastupující generace. Sám patřím mezi staříky a dalo by se očekávat, že se postavím na stranu starších, ale ve skutečnosti mě více zaráží špatné chování rodičů k dětem než dětí k rodičům. Kdo z nás by se necítil v rozpacích při rodinném obědě, kde otec nebo matka jednají se svými dospělými potomky tak nezdvořile, že kdyby se tak chovali k jakýmkoli jiným mladým lidem, bylo by to jen příčinou ukončení známosti? Dogmaticky trvají na svém ve věcech, kterým jejich děti rozumějí lépe než oni, nezdvořile je přerušují, zcela zjevně si protiřečí, zesměšňují věci, které mladí berou vážně (někdy třeba jejich náboženství), urážlivě se vyjadřují o jejich přátelích. To všechno dává snadnou odpověď na otázku „Proč jsou stále pryč? Proč mají kteroukoli jinou domácnost raději než svůj vlastní domov?“ Kdo by nedal přednost zdvořilosti před nekulturností?“

Zdeňka Ortová foto
Zdeňka Ortová 86
česká spisovatelka 1961
„Žádný choulostivý dotaz dítěte není tak trapný, jako rozpaky rodičů nad odpovědí.“

Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere 91
francouzský spisovatel a filozof 1645 – 1696
„Začátek i konec lásky se projevuje v rozpacích, když jeden s druhým má být pohromadě.“

Jaromír John foto
Jaromír John 38
český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 – 1952
„Je celá řada mužů, kteří se dvoří ženám a kteří by se octli ve velkých rozpacích, kdyby byli vyslyšeni.“

Gustave Le Bon foto
Gustave Le Bon 7
francouzský psycholog 1841 – 1931
„Vědci jsou často na rozpacích, jak zjistit příčiny nějakého jevu, ignoranti nikdy.“


Henry Wotton foto
Henry Wotton 2
anglický vyslanec 1568 – 1639
„Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Neštěstí těch druhých nás přivádí do rozpaků svou banálností.“

Vladimír Neff foto
Vladimír Neff 7
český překladatel, romanopisec a spisovatel 1909 – 1983
„Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž drobnými pozornostmi, jež dojímají nebo překvapují.“

„Čím dál méně se lidem vskutku podaří naplnit svůj osud, být sám sebou. A tak zbývají nakonec jen rozpaky a stud nad událostmi a činy, jejichž autentičnost je sporná.“


Jean Paul foto
Jean Paul 124
německý spisovatel 1763 – 1825
„Po velkém hříchu se každý bez rozpaků dopustí malého, aby zakryl ten velký.“

Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Hůře bylo později, když do Plzně přijeli angličtí žurnalisté. Já tehdy měl plnou hlavu Williama Steada, pacifisty, o němž jsem slyšel, že jest největším anglickým žurnalistou. A proto, když byly přípitky v plném proudu, vyžádal jsem si také slovo a po krátkém proslovu připil jsem na zdraví Steadovo. A co následovalo bylo strašlivé. Bylo ticho, jen slabý malý přípitek kdesi se ozval. Všichni byli v největších rozpacích. Předsedající anglický žurnalista se zdvihl, že musí již na dráhu, a za ním zdvihli se ostatní a odcházeli celí zaražení pryč. Jen jeden z nich přistoupil ke mně a stisknuv mi ruku řekl. „Thank you for Stead.“ Děkuji Vám za Steada. A pořadatelé na mne: „To jste nám to pěkně vyvedl. To jako byste ve schůzi mladočechů připil na zdraví Masarykovi.““

Kees Mercks 1
nizozemský překladatel 1944
„Připadá mi, že síla české tvořivosti paradoxně spočívá v tom, že se vždy probouzí v nějaké těžké chvíli, kdy je v sázce samotná existence. Ačkoliv dnes považujete svou historickou zkušenost se socialismem za tragický omyl, rozvíjelo se divadlo, film, psaly se velké knihy. Naproti tomu po sametové revoluci zmizel společný nepřítel a umělci se ocitli v rozpacích.“

Gerald Hüther foto
Gerald Hüther 2
německý neurobiolog a autor 1951
„To, že nejsme ochotni ustrnout nad vlastními chybami a svou hrůzu a rozpaky z nich potlačujeme a odháníme, je 'jedinou skutečnou chybou', kterou můžeme při používání našich mozků udělat.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .