Citáty na téma rozpor


Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z jednoho stavu do druhého.“

Lucius Apuleius foto
Lucius Apuleius 14
latinský básník 125 – 170
„Srdce miluje vše, co je v rozporu s rozumem.“


Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Existuje jen jeden vrozený omyl, a to ten, že tu jsme, abychom byli šťastní. Pokud setrváváme v tomto vrozeném omylu, jeví se nám svět jako plný rozporů. Neboť na každém kroku, ve velkém i malém, vidíme, že svět a život vůbec nejsou zařízeny tak, aby obsahovaly šťastné bytí, proto nesou téměř všechny starší tváře výraz toho, co se anglický nazývá disappointment - zklamání.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené, ve věcech dovolených a čestných..., tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří v tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními.“

Gustave Courbet foto
Gustave Courbet 8
francouzský malíř 1819 – 1877
„Nesmělost je nejen v rozporu s přirozeností milenců, ale odporuje samotným přírodním zákonům lásky.“

Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Není bezpečné ani čestné jednat v rozporu s vlastním svědomím.“

Hermann Hesse foto
Hermann Hesse 42
německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu a... 1877 – 1962
„Každý život se stane bohatým a rozkvete teprve rozpolcením a rozporem. Co by byl rozum a střízlivost bez znalosti opojení, co by byla slast smyslu, kdyby za ní nestála smrt, a co by byla láska bez věčného smrtelného nepřátelství pohlaví?“

Ronald Reagan foto
Ronald Reagan 20
americký politik, 40. prezident Spojených států 1911 – 2004
„Jediný způsob jak odstranit rozpory, je nejprve pochopit jejich podstatu.“


Abraham Isaac Kook foto
Abraham Isaac Kook 2
rabín 1865 – 1935
„Láska ke stvořením potřebuje s velkou péčí rozšiřovat do rozměru, který je pro ni vhodný, proti povrchnosti, která se objevuje při prvotním poznávání, způsobem, jenž nemá žádné opodstatnění ani v Tóře ani v praktickém morálním životě, jako by zdánlivě láska měla vnitřní rozpory či byla přinejmenším lhostejná, a přitom vždy láska potřebuje naplňovat celého člověka. Nejvyšší místo v lásce ke stvořením musí zaujímat láska k člověku, a ta se musí rozprostírat nad celým lidstvem, přes všechny rozdíly názorů, náboženství a víry, přes všechny rasy a podnebí, je správné pochopit různé národy a lidská shromáždění a jak jen to je možné poznat jejich kulturu a jejich vlastnosti, aby člověk poznal, jak založit lásku k člověku na základech, které mají blízko k činům. Neboť jen duši plnou lásky ke stvořením a lásky k člověku může uchopit láska k národu geniální záplavou a velikostí myšlenek a činů. Úzkost obzorů, která způsobuje, že člověk vidí ve všem, co je za hranicí speciálního národa, či dokonce jen za hranicí Izraele, jen ohavnost a nečistotu, patří ke strašlivému tmářství, jež způsobuje celkovou zkázu stavby myšlenkového dobra, k jehož světlu se upíná každá jemná duše.“

Nathan Myhrvold foto
Nathan Myhrvold 1
bývalý CTO společnosti Microsoft 1959
„Kdo postupuje v rozporu s počínáním celého světa, je buď velmi hloupý nebo velmi moudrý.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Lidská povaha je plná rozporů.“

Anatole France foto
Anatole France 73
francouzský spisovatel 1844 – 1924
„Chcete-li být mnoho milován; mnoho a často, buďte si mrzák, hrbáč či kulhavec; prostě všechno co chcete, ale nebuďte nesmělý. Nesmělost je v rozporu s láskou a je to neduh téměř nevyléčitelný.“


čingiz Ajtmatov foto
čingiz Ajtmatov 9
sovětský spisovatel 1928 – 2008
„Svoboda je svobodou jen tehdy, není-li v rozporu se zákonem, jinak je to fikce.“

Hans Selye foto
Hans Selye 6
rakouský lékař a vědec 1907 – 1982
„Teorie jsou nezbytné. Svádějí k rozporům, ale i to má svou dobrou stránku, neboť se tak obnaží slabá místa v našich představách a ukáže se, kudy musí jít náš výzkum. Hodnotná je i taková teorie, která se nehodí zcela přesně na všechny známé skutečnosti, pokud se na ně hodí lépe ne některé jiné představy.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Smrt: odpočinout si od smyslových rozporů, od záchvěvů chtíčů, od trmácení rozumu a od sloužení tělu.“

Anthony de Mello foto
Anthony de Mello 61
indický spisovatel 1931 – 1987
„Jestliže nesloužíš, zraňuješ druhé. Jestliže sloužíš, zraňuješ sám sebe. Neznalost tohoto rozporu hubí duši. Osvobození od něho znamená život na věčnosti.“

Obrázky s citáty na téma rozpor

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .