Citáty na téma rozšíření


Edvard Beneš foto
Edvard Beneš 18
druhý československý prezident 1884 – 1948
„Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává.“ součást delšího podvrženého textu „Odkaz Edvarda Beneše“ rozšířeného v rámci českého Internetu, vznik se předpokládá v prostředí strany Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa v 90. letech 20. století

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Díky procesu duchovního rozvoje člověk nejenže pozná sebe sama, ale pozná i neviditelnou stranu okolního světa. Začíná odlišovat skutečnost od iluze, kterou dříve považoval za skutečnou. Člověk, když pociťuje svoji skutečnou duchovní podstatu, začíná o strachy, které mu vnutil Živočišný princip, přicházet. Začíná cítit svoji Duši a její svět, začíná chápat, že je-li sám průvodcem Vůle Duchovního principu, neexistují pro něj v materiálním světě v podstatě žádné překážky. Proto když člověk přebývá v takovém jasném, rozšířeném stavu vědomí, zbývá Živočišnému rozumu k tomu, aby zpět získal svoji původní moc nad danou Osobností, pouze „vyčkávat“, až Osobnost oslabí svoji duchovní kontrolu a poddá se emocím, lákadlům nějakých myšlenek, přání Živočišného principu. To je jednoduše zapotřebí chápat a nepodrobovat se jeho lstím. Co je ale v tomto procesu aktivity Živočišného rozumu během duchovního probouzení člověka hlavní, je to, že nachází-li se sám člověk na pozici Pozorovatele Duchovního principu, získává praktickou zkušenost a pochopení toho, proti čemu je Živočišný rozum bezmocný.“


Georges Elgozy foto
Georges Elgozy 5
francouzský ekonom 1909 – 1989
„Dva největší lidské vynálezy - knihtisk, který vedl k rozšíření knih, a televize, která lidi odnaučuje číst.“

Abraham Lincoln foto
Abraham Lincoln 46
16. prezident Spojených států 1809 – 1865
„Demokracie zůstává nakonec nejlepší nadějí na rozšíření sféry společenské moci.“

Thornton Wilder foto
Thornton Wilder 8
americký dramatik a romanopisec 1897 – 1975
„Dnes je všeobecně rozšířené mínění, že dospělí muži neprolévají slzy. Já sám dost často pláču, ale nikdy nebrečím.“

Jan Kubice foto
Jan Kubice 6
český ministr vnitra ČR a policista 1953
„Je to Kubiceho předvolební akce. Sdělení směrem k novinářům při předvádění na mandátový a imunitní výbor sněmovny 3.9.2012, který projednává návrh na rozšíření obvinění vazebně stíhaného Davida Ratha --David Rath“

David Rath foto
David Rath 19
český ministr zdravotnictví ČR, člen českého Parlamentu (... 1965
„Je to Kubiceho předvolební akce. Sdělení směrem k novinářům při předvádění na mandátový a imunitní výbor sněmovny 3.9.2012, který projednává návrh na rozšíření obvinění vazebně stíhaného Davida Ratha“

John Kenneth Galbraith foto
John Kenneth Galbraith 1
americký diplomat 1908 – 2006
„„Záchvatem nula“ či „nulovým záchvatem“ nazvali němečtí lékaři rozšířenou nervovou poruchu vyvolanou tehdejšími fantastickými peněžními údaji. Existují svědectví o řadě případů „záchvatu“ u mužů i žen všech společenských vrstev, kteří utrpěli šok z úsilí počítat v tisících milionů. Mnozí z těchto lidí působili normálně až na to, že měli nutkavou potřebu psát nekonečné řady nul.— O hyperinflačním období v Německu na počátku 20. let 20. století.“


Władysław Umiński 1
1865 – 1954
„Celý svůj dlouhý život jsem věnoval rozšíření vašich znalostí o našem krásném světě. Lidé, jejichž dobrodružství a akce jsem popsal, by měli být pro vás příkladem, jak postupovat, aby se z vás stali stateční občané a jak si obohatit svůj život hrdinskými činy.“

Jean Hippolyte Giraudoux foto
Jean Hippolyte Giraudoux 10
francouzský romanopisec, esejista, dramatik a diplomat 1882 – 1944
„Francie může být silnější nebo slabší než jiní, pokud jde o hospodářskou sílu, bohatství, rozšíření jazyka, velikost jejího impéria. Co ji však odlišuje, pakliže to tak mohu říci, je morální charakter jejího způsobu života. 1939“

Emanuel Rádl foto
Emanuel Rádl 12
český biolog, filozof a politický spisovatel 1873 – 1942
„Pravda jest, že rodinný život byl v některých zemích otřesen; jako však není rozšíření lhářství a podvodu důkazem, že se má lhát a podvádět, tak překračování manželské věrnosti, množství rozvodů a nahrazování manželství animálním sexuálním životem neznamená, že by lidé nevěděli, že manželství je jedinou možností slušného společenského života.“

Francis Bacon foto
Francis Bacon 85
anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 – 1626
„Dále, nebude od věci rozlišit tři druhy a, jakoby, stupně ambicí lidstva. První je těch, kteří touží rozšířit vlastní moc ve své rodné zemi, hrubý a zkažený druh. Druhý je těch, kteří usilují o rozšíření moci a vlády své země mezi lidmi. Tento je jistě důstojnější, ač neméně chtivý. Ale pokud člověk usiluje ustavit a rozšířit vládu a panství samotného lidského rodu nad světem, jeho ambice (má-li být zvána ambicí) je bezpochyby celistvější a vznešenější než ty předchozích druhů. Avšak vláda člověka nad věcmi záleží zcela na uměních a vědách. Neboť nemůžeme vládnout přírodě jinak, než jejím posloucháním.“


Witold Bereś foto
Witold Bereś 1
polský novinář a autor 1960
„Desatero bylo přítomno v životě Marka Edelmana, ale v rozšířené verzi. Zvětšeno o druhého člověka, společnost, a povinnost k chudým.“

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher foto
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 2
německý teolog, filozof a pedagog 1768 – 1834
„Nic není obecné vzdělanosti, zvláště pak vyrovnání mezi jednotlivými stavy, tak na překážku, jako velice rozšířený nedostatek způsobilosti užívati jazyka.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Lidem je dána veliká nadosobní touha po vývoji. Sobecká pohnutka nedodává člověku takovou odvahu k úsilí a obětem jako nadosobní touha po rozšíření lidské moci nad přírodou nebo po spravedlivé lidské společnosti.“

Tomáš Holub 2
český římskokatolický duchovní 1967
„Jednou z věcí, která mi velmi pomohla, bylo obrovské rozšíření mé úcty k lidskému hledání smyslu života. Já jsem najednou potkal lidi, kteří vůbec nešli křesťanskou cestou, ale kterých jsem si velmi vážil a dodneška vážím za to, že poctivě hledali dobro ve svém životě… To je obrovským pokladem, který jsem si z Bosny přivezl.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .