Citáty na téma růst


Coco Chanel foto
Coco Chanel 44
francouzská módní návrhářka 1883 – 1971
„Pokud jste se narodila bez křídel, nic jim nebrání v růstu.“

John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963
„Přizpůsobivost je žalářníkem svobody a nepřítelem růstu.“


Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
nacistický diktátor, německý politik 1889 – 1945
„Čechy nelze pokládat za Slovany. Když si Čech nechá růst svůj knír podél ústních koutků, ihned se pozná, že jde o potomka mongolských kmenů.“

Gail Sheehy 1
1937
„Kdo se nemění, nemůže růst. Kdo neroste, jako by nežil.“

Louise L. Hay foto
Louise L. Hay 10
americká spisovatelka 1926 – 2017
„Jakákoli tragédie se může obrátit v největší dobro, pokud k ní přistupujeme tak, aby nám mohla pomoci růst.“

John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963
„Každá politická strana se nalézá ve vážném nebezpečí, když ve snaze udržet jednotu, pořádek a úspěch, pokaždé začne potlačovat nové myšlení, nezávislé chování a rebelující část členstva. Politická strana se udrží na špici pouze vnitřním růstem. Potlačování nových proudů uvnitř strany znamená úpadek a politickou sebevraždu.“

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Smysly můžou slábnout, a slábnou. Ale jeden smysl může léty sílit a růst: smysl pro humor.“

„Chci růst, i když blesk vždycky uhodí do nejvyšších stromů.“


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Člověk se rodí jen jednou, aby se pak ještě rodil zvolna, dobývaje sebe sama klikatě i v prudkých nárazech, pokud mu zbývají čerstvé a nenasycená smysly a duše potřebná k růstu.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Pěstitelé musejí snášet bouře a roční období a zřídkakdy si odpočinou. Avšak na rozdíl od budovy, zahrada nikdy nepřestává růst. A součastně s tím, jak neustále vyžaduje zahradníkovu pozornost, mění se mu také život ve velké dobrodružství. Zahradníci se mezi sebou poznají, neboť vědí, že v historii každé rostliny je růst celé Země.“ Brida

Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský 16
italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 – 1274
„Láska se nedá omezit v růstu, neboť má účast na nekonečné lásce, jíž je Duch svatý.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 92
francouzský autor 1866 – 1944
„V době, kdy štěstí je ve věku růstu, nejkrásnějším ze všech dnů je vždycky dnešek.“ Peter a Lucie


Vladimír Holan foto
Vladimír Holan 14
český básník a překladatel 1905 – 1980
„Poslední list se třese na platanu, neboť on dobře ví, že co je bez chvění, není pevné. List nemusí tě, Bože, prosit o nic, dal jsi mu růst a on to nepokazil. Ale co já...“

Naomi Kleinová foto
Naomi Kleinová 1
kanadská autorka a aktivistka 1970
„Minulé dva týdny jsem strávila četbou stovek reakcí na encykliku. Většina jich byla pozitivních, ale kritikám vládlo jedno společné téma: Papež František se nemýlí vědecky, ani morálně, ale ekonomiku a politiku by měl přenechat odborníkům. Právě oni prý rozumějí obchodování s uhlím a privatizaci vody i tomu, jak účinně tržně vyřešit jakýkoli problém. Rozhodně s tím nesouhlasím. Nynější nebezpečný stav částečně zavinili mnozí ekonomičtí experti tím, že své technokratické schopnosti uplatňovali bez moudrosti. Vytvořili modely, které přisuzovaly skandálně nízkou hodnotu lidskému životu, zejména životu chudých lidí, a zároveň chránily firemní profit a ekonomický růst za každou cenu.“

Leóš Janáček foto
Leóš Janáček 4
český hudební skladatel 1854 – 1928
„Z vlastního nitra růst, přesvědčení se nezříkat, neplahočit se za uznáním, ale vždy svou hřivnou přispívat, aby zkvétalo to pole, jež mu usouzeno.“

Stephen Leacock foto
Stephen Leacock 12
spisovatel a ekonom 1869 – 1944
„Žena si ze všeho nejvíc přeje prostor, aby se mohla rozvíjet a růst. Nejhorší na světě je trpět omezeností a nic neomezuje člověka tak, jako omezený manžel.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .