Citáty na téma sebeklam


Julian Barnes 10
anglický prozaik 1946
„Dějiny jsou lži vítězů...... a také sebeklam poražených.“

Hugh Laurie foto
Hugh Laurie 5
britský herec, komik, spisovatel, hudebník a režisér 1959
„Nutnost je matka sebeklamu.“


Leo Buscaglia foto
Leo Buscaglia 22
motivační řečník, spisovatel 1924 – 1998
„Sebeklamy, které nás mají uchránit bolesti, končí pravidelně tím, že s sebou přinášejí bolest ještě větší. Opevňujme své klamy, abychom je uchránili před přirozenou korekcí, kterou provádí každodenní život.“

R. Gould foto
R. Gould 1
americký politik 1857 – 1946
„Pravda v tom nejlepším slova smyslu, který známe, musí být naším cílem bez ohledu na ato, kam nás povede. Každý sebeklam přináší chybný úsudek a za ním následuje chybné rozhodnutí, které může mít nepředvídatelné důsledky pro náš život.“

Jiří Marek foto
Jiří Marek 4
český novinář, scénárista, spisovatel a vysokoškolský ped... 1914 – 1994
„Klam je to, co nám pomáhá žít, a sebeklam je vrchol moudrosti.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Naše touha po svobodě je lichotivý sebeklam, stejně jako svoboda sama.“

Milan Kundera foto
Milan Kundera 64
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Muž smí chtít po ženě cokoli, ale nechce-li jednat jako surovec, musí jí umožnit, aby jednala v souladu se svými nejhlubšími sebeklamy.“

John Charles Ryle foto
John Charles Ryle 51
anglikánský biskup 1816 – 1900
„Není-li Bible Boží Slovo a inspirovaná, pak bylo celé křesťanstvo po 1800 let v ohromném sebeklamu; polovina lidského plemene byla podvedena a ošálena, a církve jsou pomníky pošetilosti. Je-li Bible Boží Slovo a inspirovaná, pak všichni, kdo jí odmítají uvěřit, jsou v strašlivém nebezpečí, žijí na okraji věčného utrpení. Nikdo se zdravým rozumem nemůže nevidět, že tento předmět vyžaduje tu největší pozornost.“


Ivan Gašparovič foto
Ivan Gašparovič 3
slovenský prezident Slovenska, předseda Národní rady Slov... 1941
„Politická reprezentace v Maďarsku se vydává na historicky nebezpečnou cestu. Ignoruje dobré evropské mravy, popírá zásady mezinárodního práva, uzavírá se do kruhu politického sebeklamu, nerespektuje literu, ducha i mechanismy podepsaných dvoustranných i mnohostranných smluv.“ o maďarském zákoně, kterým získávají maďarské občanství i osoby bez trvalého pobytu v zemi

Derren Brown foto
Derren Brown 4
britský iluzionista 1971
„Svět paranormálních jevů je podle mě fascinující, ale současně deprimující směsicí sebeklamu, placeba a sugesce, šarlatánství a zneužívání.“

Jan Spousta foto
Jan Spousta 1
český publicista a sociolog 1966
„Doby barvitých renesančních papežů s rukama od krve jsou již skoro zapomenuty. Katolická církev si tak zvykla pokládat se za mravně nadřazenou. Kdyby ji skandály a průšvihy z tohoto sebeklamu probudily, snad by stály aspoň trochu za to.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .