Citáty na téma sebeláska


Albert Einstein foto
Albert Einstein 151
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Pomyšlení, že nejsme ničím člověku, jemuž jsme byli vším, je obzvláště bolestné. To už člověk netrpí pouhou žárlivostí, tady je zraňována sebeláska.“


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Sebeláska je jedinou láskou na celý život.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„V žárlivosti je víc sebelásky než lásky.“

 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 34
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1469 – 1536
„Sebeláska je právem jakoby mou sestrou. Tak rázně všude hájí mé zájmy.“

Richard Aldington foto
Richard Aldington 13
anglický spisovatel a básník 1892 – 1962
„Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.“

Pierre Corneille foto
Pierre Corneille 10
francouzský spisovatel, dramatik 1606 – 1684
„Naše sebeláska pokládá vždy oprávněné výtky druhých za svou osobní urážku.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.“


Robert Browning foto
Robert Browning 12
anglický básník a dramatik viktoriánské éry 1812 – 1889
„V každé lásce k druhému je přes polovinu sebelásky.“

Matthew Arnold foto
Matthew Arnold 7
anglický básník a kulturní kritik, který pracoval jako in... 1822 – 1888
„Většina milostných vztahů není více než pouhý projev žárlivosti, doprovázený sebeláskou.“

Jevgenij Abramovič Baratynskij foto
Jevgenij Abramovič Baratynskij 7
ruský spisovatel 1800 – 1844
„Sebeláska nás činí spokojenými, nikoliv šťastnými.“

Giovanni Bosco foto
Giovanni Bosco 15
katolický kněz, světec, vychovatel a zakladatel a Salesiá... 1815 – 1888
„Milujeme jiné, protože v nich milujeme především sebe. Je to líc sebelásky.“


Jean Galbert De Campistron foto
Jean Galbert De Campistron 6
francouzský spisovatel a dramatik 1656 – 1723
„Z lásky ustupujeme, ze sebelásky jen útočíme.“

Robert Owen foto
Robert Owen 3
britský podnikatel, zabýval se dělnickou otázkou, hledal ... 1771 – 1858
„Člověk se rodí s touhou být šťastný. Tato touha jej doprovází po celý život a obvykle se jí říká sebeláska.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Pýcha nechce nic zůstat dlužna a sebeláska nechce nic zaplatit.“

Erich Fromm foto
Erich Fromm 62
německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 – 1980
„Sobeckost a sebeláska zdaleka nejsou totéž, naopak jsou to protiklady. Sobecký člověk se nemiluje příliš, nýbrž příliš málo. Ve skutečnosti se nenávidí.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .