Citáty na téma sexualita


Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.“

Lawrence Ferlinghetti foto
Lawrence Ferlinghetti 6
americký umělec, spisovatel a aktivista 1919
„Sexualita bez lásky časem unaví veselé podvodníky.“


Renato Poggioli foto
Renato Poggioli 1
italský literární kritik 1907 – 1963
„Narcis lásky svojí sexuality, s kterou se ztotožnil a přes kterou miloval i svoji duši.“ o Vasilu Rozanovi

Leo Buscaglia foto
Leo Buscaglia 22
motivační řečník, spisovatel 1924 – 1998
„Sexualita je důležitou součástí vztahu mezi mužem a ženou, ale to v žádném případě není jediný nebo nejdůležitější způsob, jak projevit svou lásku k partnerovi.“

 Madonna foto
Madonna 98
americká zpěvačka, skladatelka a herečka 1958
„Buď silný, věř ve svobodu a Boha, měj se rád, rozuměj své sexualitě, měj smysl pro humor, masturbuj, nesuď lidi podle jejich náboženství, barvy nebo sexuálních návyků, miluj život a svou rodinu.“

Jean Cocteau foto
Jean Cocteau 42
francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský ... 1889 – 1963
„Sexualita je maximem zasvěcenosti člověka.“

Karl Kraus foto
Karl Kraus 64
český dramatik a novinář 1874 – 1936
„Erotika se má k sexualitě tak jako zisk ke ztrátě.“

Leo Buscaglia foto
Leo Buscaglia 22
motivační řečník, spisovatel 1924 – 1998
„Lidská sexualita, která je možná tím nejvýznamnějším projevem hluboce prociťované blízkosti, ztratila během doby svoji spřízněnost s láskou.“


Christopher West 1
americký spisovatel 1969
„Sex není jenom o sexu. To, jak chápeme a vyjadřujeme naši sexualitu, poukazuje na naše nejhlubší přesvědčení o tom, kdo jsme my, kdo je Bůh, jaký je smysl lidského života, uspořádání společnosti a dokonce uspořádání vesmíru.“

Elfriede Jelinek foto
Elfriede Jelinek 5
rakouská spisovatelka, lauerátka Nobelovy ceny za literaturu 1946
„Sexuální náslilí nemá se sexualitou nic společného, nýbrž jen s násilím.“

„Být s něčím stoprocentně vyrovnaný může taky znamenat mít až moc velké sebevědomí, a ztrácet tak nad sebou kontrolu. Vyrovnávat se se svou sexualitou je pro mě proces na celý život, stejně jako se vyrovnávat se životem jako takovým. Možná i vydání týhle knížky je součást toho procesu.“

Wunibald Müller foto
Wunibald Müller 1
německý spisovatel, teolog a psycholog 1950
„Jestliže chce církev obstát v této krizi, kterou momentálně prožívá v souvislosti s případy sexuálního zneužívání, a plodně se z ní poučit, pak nestačí přepracovávat směrnice a přijímat další změny, které se vztahují k případům zneužívání. Musí sexualitu – a to i sexualitu ve svých vlastních řadách – vysvobodit ze zajetí, v němž tráví nedůstojný život. Dnes je sexualita uváděna do velice těsné souvislosti s církví, a to ve velmi negativních aspektech; pak by se mohla opět ukázat jako dar Boží a mohli bychom přitakat její existenci.“


Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Je přirozené, že životní úsek mládí může prostřednictvím dalekosáhlého uznání pudové stránky získat.Může například získat právě uznání sexuality, jejíž neurotické vytěsnění člověka v nehorázné míře vzdaluje životu nebo ho nešťastně přímo vnutí do nanejvýš nevhodného života, s nímž se pak přímo musí znesvářit.Oprávněné přijetí a uznání normálních pudů přivádí mladého člověka k životu a sloučí ho s osudy, jež ho vedou dále k nezbytnostem a s tím spojeným nutným obětem a výkonům, které posilují jeho charakter a utvářejí jeho zkušenost. Naproti tomu pro dospělého člověka ve druhé polovině života, jak je obecně známo, nepřetržité rozšiřování života už zřejmě není tím správným principem, poněvadž sestup v životním odpoledni vyžaduje zjednodušení, omezení a zvnitřnění, to znamená individuální kulturu. “

Guido Wolf foto
Guido Wolf 1
německý politik a právník 1961
„Sex by neměl být diskutován veřejně při každé příležitosti. Je to otázka respektu k sobě navzájem, posunout velmi osobní věci, jako je sexualita, zpět více do soukromé sféry.“

Anish Kapoor foto
Anish Kapoor 1
britský sochař indického původu 1954
„Existuje více možností, jak interpretovat umělecké dílo. Člověk nevyhnutelně narazí na tělo, na naše těla a určitou úroveň sexuality. Nejde ale jen o to.“

Michel Houellebecq foto
Michel Houellebecq 10
francouzský spisoavtel 1956
„Sexualita je výhradně zdrojem konfliktů, vraždění a utrpení.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .