Citáty na téma sféra


Vlasta Redl foto
Vlasta Redl 7
český hudební skladatel a zpěvák 1959
„Životní prohry a trápení, ale člověka posouvají do vyšších duchovních sfér. Když se mu všechno daří, považuje to za samozřejmost. Teprve, když se propadne na dno a vyhrabe se z něho vlastní silou, začne se kolem sebe rozhlížet a všímat si důležitých věcí, které by ho jinak vůbec nezajímaly.“

Michael Jackson foto
Michael Jackson 76
americký zpěvák 1958 – 2009
„Pohybující se tělo je umění. Tanec je skutečné vyjádření emocí pohyby těla. Je to úžasná věc, být na podlaze, ale cítit se přitom nevýslovně svobodný, doslova ve vyšších sférách a dělat co chcete... Je to únik, způsob jak se dostat pryč od všeho a jen pohybem těla nechat veškeré napětí a bolest vyjít ven“


Stefan Zweig foto
Stefan Zweig 51
rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 – 1942
„Informace znamená všechno; za války jako v míru, v politice jako ve finanční sféře.“

Eugen Drewermann foto
Eugen Drewermann 4
německý psycholog a teolog 1940
„Dnešní lidé by Ježíšovi uvěřili na slovo, ale církev nepovažují za věrohodnou. Protože to prostě již nejde! Ježíš například říká: buďte chudí. Papež a biskupové bydlí v palácích. Ježíš říká: mluvte pravdu a nepřísahejte. Každý biskup v Německu musí složit úřední přísahu na ústavu a každý teolog na učitelský úřad církve. Ježíš říká, že máme lidi osvobozovat od jejich démonů a nemocí. Nyní naši teologii a církevní zbožnost zatěžuje podezření, že již po mnoho století zavádí lidi do duchovního utrpení absurdní morálkou týkající se sexuální sféry. Ježíš říká: nesuďte. My máme kodex církevního práva, který se - ve dvou hlavách - neskládá z ničeho jiného než z trestů.“

Hillary Clintonová foto
Hillary Clintonová 3
americká politička, bývalá první dáma Spojených států, am... 1947
„V zemi, která čelí problémům s nezaměstnaností, bohatí neplatí spravedlivě, a to jak v individuální, podnikatelské nebo jakékoliv jiné daňové sféře.“

Abraham Lincoln foto
Abraham Lincoln 46
16. prezident Spojených států 1809 – 1865
„Demokracie zůstává nakonec nejlepší nadějí na rozšíření sféry společenské moci.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Lichocení nikdy nevyzařuje z velkých duší, je výsadou malých lidí, kterým se podaří se zmenšit ještě víc, aby mohli lépe vejít do životní sféry jiné osoby, kolem níž krouží.“

Ladislav Klíma foto
Ladislav Klíma 26
český filozof a romanopisec 1878 – 1928
„Moudrost je hloupost ve vyšších sférách.“


Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Duchovní mistři všech tradic se už odedávna shodují v tom, že přítomný okamžik je bránou do sféry duchovna.“

Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Naše tělo se může stát vstupní bránou do sféry Bytí.“

„Fyzický svět, jejž vnímáme v každodenním životě, je pouhým stínem skutečného světa. Skutečný svět, svět ducha, existuje za oponou naší společenské podmíněnosti. Ve skutečnosti nejsme spoutáni světem prostoru, času, hmoty a kauzality, ale opona nám brání uvědomit si tuto pravdu a žít ve sféře síly, svobody a milosrdenství.“

 Avicenna foto
Avicenna 23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 – 1037
„Hvězda jest jednoduché kulovité těleso, jehož přirozené místo je sama sféra. Jeho úkolem je vydávat světlo. Nepodléhá ani vzniku, ani zániku a pohybuje se kolem středu, který leží mimo.“


Jean-Pierre Ricard foto
Jean-Pierre Ricard 1
katolický kardinál 1944
„Od islámu se požaduje, podobně jako v případě všech ostatních náboženství, rozlišení občanské a náboženské sféry. Muslimové musí pochopit, že nemohou celé společnosti vnucovat určité požadavky a nároky, které jsou závazné v jejich náboženské komunitě. Myslím, že to může být šance pro islám a pro muslimy, kteří opustili země, kde islám byl dominantním náboženstvím, kde stát a náboženství byly spojeny bez jakéhokoli rozlišení. Ve Francii mohou vyjádřit vlastní náboženství novým způsobem, přistoupit k nezbytnému rozdělení náboženství od politiky. Katolická církev se to také musela naučit a ukázalo se to pro nás velmi osvobozující. Jsem přesvědčen, že pokud islám tuto distinkci přijme, bude se moci začlenit harmonicky do evropské společnosti. Zjistí, že jej to nijak neochuzuje ani neomezuje, nýbrž že jde o normální cestu rozvoje v pluralitní společnosti.“

Jan Němec foto
Jan Němec 2
český režisér, scénárista a vysokoškolský pedagog 1936
„V mém filmařském životě jsou tři učitelé-vzory: Buňuel, Bresson, Bergman. Bergman film posunul do sfér moderního románu. Můj vyvolený film jsou Lesní jahody. Bergman byl pro mne inspirací a často jsem ho nevědomky kopíroval. Jeho výjimečnost závisela i na okolnosti, že Švédsko nebylo nikdy nikým okupováno. Tvůrce byl respektován a stát mu umožnil svobodně tvořit.“

„Současný geografický obraz daného území, krajiny, oblasti, státu i světadílu nelze zcela pochopit, vysvětlit a dokonce ani prognózovat bez poznání jeho vývoje v minulosti. To, co kolem sebe vidíme, je výsledkem dlouhodobého vzájemného působení přírodní a společenské sféry.“

Zygmunt Bauman foto
Zygmunt Bauman 6
polský filozof a sociolog 1925 – 2017
„Kdyby základní vlastností lidských bytostí nebyla morálka, nebyla by možná ani společnost, ani sociální řád, ani kultura, ačkoliv se společnost, řád i kultura, ať už to zní jakkoliv ironicky, snaží tuto vlastnost likvidovat, nebo alespoň neutralizovat její důsledky. Člověk je za své volby odpovědný – právě proto je pro „řídicí sféru“ (a to v každém systému bez výjimky) tak výhodné, aby se člověku namluvilo, že „nemá alternativu“.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .