Citáty na téma shoda


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Žít blaženě a žít ve shodě s přirozeností, to je totéž.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Co se děje ve shodě s přírodou, není zlo.“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Snad uvede váš sňatek v mír a shodu, odvěké nepřátelství vašich rodů.“

Marilyn Manson foto
Marilyn Manson 22
americký rockový hudebník a herec 1969
„Nevěřím v náhodu nebo shodu okolností. Věřím v klamné já, což znamená, že věřím, že věci, o kterých přemýšlím, mění svět kolem mě a mají za následek události, jež se jeví jako shoda náhod.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Lidé všechno, co konají, konají nutně ze sedmi příčin, pod vlivem shody okolností, z přirozené nutnosti, z donucení, ze zvyku, z rozumové úvahy, ze vznětlivosti a žádosti.“ Kniha filozofie

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Láska je souzvuk potřeby a citu, manželské štěstí je výsledkem naprosté duševní shody obou manželů.“

Publius Cornelius Tacitus foto
Publius Cornelius Tacitus 50
antický senátor, historik 58 – 120
„Je třeba žít ve shodě s přírodou.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Ne Mojžíš, ne král pozemský, ne papež! Jejich nařízení nezavazují, nejsou-li ve shodě s přikázáními Kristovými.“


 Arión foto
Arión 7
starověký řecký básník
„Smysl lásky je shoda duše a těla, nikoliv jejich stejnost.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Přátelství je úplná shoda ve všech bož-ských a lidských věcech, spojená s pochybností a láskyplnou úctou.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Konáš-li svou denní povinnost podle příkazů správného rozumu - horlivě, neoblomně, v dobré vůli a nikdy jen jako něco vedlejšího, a uchováváš-li ono své božstvo v ryzí čistotě, jako bys je měl vrátit už teď, slučuješ-li to obojí, aniž co dále očekáváš nebo se čeho bojíš, nýbrž setrváváš na konání přítomné povinnosti ve shodě s přírodou a na statečné pravdivosti v každém slově i výroku, pak budeš v životě šťasten. A vůbec nikdo tomu nemůže zabránit.“

Francois Fénelon foto
Francois Fénelon 13
katolický biskup 1651 – 1715
„Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.“


Jaromír John foto
Jaromír John 38
český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 – 1952
„Takzvané shody jsou největší nepřátelé pravdy.“

Tristan Bernard foto
Tristan Bernard 19
francouzský spisovatel 1866 – 1947
„Značnou zásluhou na obnově shody mezi manžely mívají šaty se složitým zapínáním na zádech.“

Jaroslav Peregrin 1
český filozof a vysokoškolský pedagog 1957
„Vzešla-li totiž první žena, Eva, z žebra prvního muže, Adama, pak mám pocit, že podobně z žeber filosofie, původně pokrývající veškeré lidské teoretické poznání, vznikaly různé jednotlivé vědy, které si z kontinua toho, s čím si původně lámali hlavu filosofové, přivlastňovaly různé víceméně jasně vymezené úseky, u nichž se dospělo ke shodě o metodách, jak je zkoumat.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„V dialogu je shoda tím nejnudnšjším činitelem.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .