Citáty na téma shoda


Publius Cornelius Tacitus foto
Publius Cornelius Tacitus 49
antický senátor, historik 56 – 120
„Je třeba žít ve shodě s přírodou.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Co se děje ve shodě s přírodou, není zlo.“


Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Ne Mojžíš, ne král pozemský, ne papež! Jejich nařízení nezavazují, nejsou-li ve shodě s přikázáními Kristovými.“

Marilyn Manson foto
Marilyn Manson 22
americký rockový hudebník a herec 1969
„Nevěřím v náhodu nebo shodu okolností. Věřím v klamné já, což znamená, že věřím, že věci, o kterých přemýšlím, mění svět kolem mě a mají za následek události, jež se jeví jako shoda náhod.“

 Arión foto
Arión 7
starověký řecký básník
„Smysl lásky je shoda duše a těla, nikoliv jejich stejnost.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Přátelství je úplná shoda ve všech bož-ských a lidských věcech, spojená s pochybností a láskyplnou úctou.“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Žít blaženě a žít ve shodě s přirozeností, to je totéž.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Láska je souzvuk potřeby a citu, manželské štěstí je výsledkem naprosté duševní shody obou manželů.“


Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Konáš-li svou denní povinnost podle příkazů správného rozumu - horlivě, neoblomně, v dobré vůli a nikdy jen jako něco vedlejšího, a uchováváš-li ono své božstvo v ryzí čistotě, jako bys je měl vrátit už teď, slučuješ-li to obojí, aniž co dále očekáváš nebo se čeho bojíš, nýbrž setrváváš na konání přítomné povinnosti ve shodě s přírodou a na statečné pravdivosti v každém slově i výroku, pak budeš v životě šťasten. A vůbec nikdo tomu nemůže zabránit.“

Francois Fénelon foto
Francois Fénelon 13
katolický biskup 1651 – 1715
„Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.“

Jaromír John foto
Jaromír John 38
český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 – 1952
„Takzvané shody jsou největší nepřátelé pravdy.“

Tristan Bernard foto
Tristan Bernard 19
francouzský spisovatel 1866 – 1947
„Značnou zásluhou na obnově shody mezi manžely mívají šaty se složitým zapínáním na zádech.“


Anthony Howard 1
britský novinář, hlasatel a spisovatel 1934 – 2010
„Po obecné shodě největší literární editor své doby - možná všech dob.(o J. R. Ackerleyovi)“

Abba Eban foto
Abba Eban 4
izraelský diplomat a politik 1915 – 2002
„Shoda názorů znamená, že všichni společně prohlásí to, čemu sám za sebe nikdo nevěří.“

Andrzej Sapkowski foto
Andrzej Sapkowski 30
polský spisovatel fantasy 1948
„"Co je potom pravda?"
"Pravda," odvětil klidným hlasem Samson Medák," je dcera času."
"Počatá," dodal Šarlej," v náhodném a krátkodobém vztahu se shodou okolností."“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Snad uvede váš sňatek v mír a shodu, odvěké nepřátelství vašich rodů.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 30 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .