Citáty na téma sklání


„Je povinností každého z nás už nikdy nesklánět hlavu před rozhodnutím nepřátel. To si slibme, a k tomu nám dopomáhej Bůh! – Adolf Hitler“ Zrádci

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Lidé často jako klasy se zprvu zvedají a vyvyšují, ale až uzrají do řádného zrna, počnou se pokorně sklánět.“


„Spravedlnost nesklání hlavu před žádnou důstojností a na soudě je jediným králem ten, kdo může uplatnit silnější argumenty.“

„Šavle se sklání mnohem obtížněji, než se zvedá.“

„Skláním se před lidmi s mozoly, za podmínky, že je mají na rukou.“

Josef Ludvík Fischer foto
Josef Ludvík Fischer 7
český filozof, překladatel a vysokoškolský pedagog 1894 – 1973
„... anonymní „lid" se stává majestátem, před nímž se vše a každý musí sklonit. Nuže mám své velké pochyby o tom, byl-li lid, před nímž se také vskutku kdekdo skláněl, vlády nevyjímajíc, lidem opravdu vzorným. […] Je důstojnější skutečných demokratů, aby místo modloslužby lidu připomínali, že demokracie zná jen tolik práv, kolik povinností.“

„Vítr fouká od východu, tráva se sklání k západu.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .