Citáty na téma slepec


Andrea Bocelli foto
Andrea Bocelli 2
italský tenor a písničkář 1958
„Hodně lidí mi kdysi říkalo, vzdej to, jako slepec nikdy nebudeš úspěšný. ale já to nevzdal... Nikdy nevzdávejte svoje sny a jděte si za nimi!“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Ty chceš vědět, proč jsem přerušil učený rozhovor, abych se ohlédl za krásnou ženou? Lituji tě, můj příteli, protože tohle byla otázka slepce.“


Woody Allen foto
Woody Allen 137
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, d... 1935
„Já jsem hodný, nikdy bych sexuálně neobtěžoval slepce.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Toužím najít moudrost, ne pevnou vůli: vůle je silný slepec, který nese na zádech chromého, který vidí.“

„Je cesta moudrosti a cesta nevědomosti. Jsou od sebe odděleny a vedou k různým cílům... Setrvávajíce v nevědomosti a považující se za moudré a učené, hlupáci bloudí sem a tam jako slepci vedení slepcem.“

Teresa Medeiros 3
americká spisovatelka 1962
„Najväčší slepec je ten, kto nechce vidieť- Tvoja do úsvitu“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Raději být slepcem, než někým, kdo všechno vidí jen černě.“

René Clair foto
René Clair 10
francouzský filmař a spisovatel 1898 – 1981
„Jak slepec v divadle, tak i hluchoněmý v kinu by měli dobře chápat z představení to podstatné. Mluvené slovo z jeviště, němý obraz z plátna, to jsou ony prvky!“


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Myslitel jde světem jako slepec, ale má svůj cíl jasně před očima.“

Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Spisy napsané v Plzni v létech 1904–1912. […] Rok 1906. V Ilustrovaných přednáškách: […] 81. La lecionoj de esperanto (v č. 31.–50). […] Rok 1907. […] V Přírodovědných Rozhledech Mládeže: […] 112. Víte, co je esperanto? […] Rok 1908. V Ilustrovaných přednáškách: […] 134. La resultado de mia paciga enterpreno. […] V Zájmech Všelidských, roč. I. (značka Bk): […] 196. Čtrvrtý kongres esperantský v Drážďanech. […] 211. Esperantské hnutí u slepců. […] Rok 1909. […] V Zájmech všelidských, roč. II. (Pseudonym L. Sommer): […] 223. Volná Myšlenka a esperanto. 224. Esperanto a Volná Myšlenka. […] Rok 1912. […] Ve Směru, roč. III.: 296. Pomocná řeč mezinárodní. […] Mé přednášky v Plzni 1904–1912. […] 46. O mém smírném pokusu. Esperantistům v Praze. Ve Slavii ve Vodičkově ul. 7./6. 1908.“

Manfred Scheuer 1
rakouský kněz 1955
„Nebyl to pubertální vzdor. Jejich odmítnutí zla nebylo nekrofilní nebo arogantní. Své svědomí a svou odpovědnost nedelegovali infantilně ani na druhé, ani na lid, ani na Vůdce. A ve světě plném slepců a zaslepených lidí věřili. Neříkali, co chtěla slyšet většina, a nevymlouvali se na všeobecná pravidla a předpisy. Jsou osamělými svědky svědomí a měli odvahu používat vlastní rozum. o Matthiasu Spanlangovi a Ottu Neururerovi, kněžích, kteří byli před 75 lety umučeni nacisty v koncentračním táboře Buchenwald“

Gerald Durrell foto
Gerald Durrell 7
přírodovědec, ošetřovatel, ochránce přírody, autor a tele... 1925 – 1995
„Lidí se ke zvířatům chovají jako slepci. Jako bychom sami zapomněli, kam na tomhle světě patříme.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .