Citáty na téma sloh


Louis Veuillot foto
Louis Veuillot 2
francouzský novinář 1813 – 1883
„Vedle víry a vědomostí není nám ničeho tak velice třeba jako dobrého způsobu psaní neboli slohu; nebo tím obrátíme pozornost na sebe, tím získáme si úctu a vážnost u lidí, úspěch, jehož jest nám nezbytně třeba ne pro nás samé, nýbrž pro pravdy, jež máme po vůli Boží hlásati a hájiti.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Genialita mužova je v tom, dovede-li obratně zachytit odstíny rozkoší lásky, rozvíjet je, dát jim nový sloh a vlastní výraz. Mezi dvěma lidmi, kteří se nemilují, znamená tato genialita nemravnost. Avšak laskání, jež vyvěrá z lásky, není nikdy nemravné.“


Hector Berlioz foto
Hector Berlioz 9
nejvýznamnější francouzský skladatel, dirigent, hudební k... 1803 – 1869
„Nové potřeby ducha, srdce i slohu nám ukládají nová snažení a v některých případech nás nutí, abychom rušili staré zákazy.“

Georges Louis Buffon foto
Georges Louis Buffon 5
francouzsky vulkanolog 1707 – 1788
„Sloh je člověk sám.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Vcelku je spisovatelův styl věrným odlitkem jeho nitra: Chce-li někdo psát jasným slohem, nechť má nejdříve jasno ve své duši; a chce-li někdo psát velkolepým slohem, nechť má velkolepý charakter.“

Erich Steinhard 1
1886 – 1941
„Na Sukově symfonické tvorbě můžeme sice stanovit podíl polytematiky a polyrytmiky, hojné využití kontrapunktických technik i řetězení akordů, harmonie je až na hranici skrjabinovského myšlení a stavba zásadně asymetrická. A přece je jeho dílo na hony vzdáleno polytonalitě francouzsko-ruského slohu i atonalitě německého umění. Jedno zůstává při tomto obrovském aparátu a jeho orchestrální hypertrofii záhadou: jak dociluje při rozsáhlosti těchto skladeb takové průzračnosti a neustálých proměn zvukových představ. “

Karel Konrád foto
Karel Konrád 8
český romanopisec 1899 – 1971
„Jsou autoři, jejichž sloh můžeme napodobit nebo zkarikovat jen tím způsobem, že je citujeme.“

Bedřich Smetana foto
Bedřich Smetana 5
český hudební skladatel 1824 – 1884
„Napodobením melodického spádu a rytmu našich lidových písní nevytvoří se žádný národní sloh, nanejvýš slabé napodobení písní těch samotných, o dramatické pravdě ani nemluvě.“

Emil Smetánka 1
český lexikograf, lingvista, literární historik a vysokoš... 1875 – 1949
„Sloh má být průzračný jako studánka.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .