Citáty na téma slovník


Louisa May Alcott foto
Louisa May Alcott 4
americká spisovatelka 1832 – 1888
„Zůstaň - to je kouzelné slovo v přítelově slovníku.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Nemožné - to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků.“


Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Chytří lidé jsou vždy nejlepší konverzační slovník.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Nikdy nebylo mým úmyslem latinsky něco psát, natož vydávat. Toliko svému národu abych prospěl některými knihami sepsanými v mateřském jazyce, taková touha mě pojala už jako jinocha a neopustila po celých těch padesát let; k jiným věcem jsem byl přiveden jenom časovými příležitostmi. Abych ovládl svůj jazyk, začal jsem roku 1612 (za pobytu v Herbornu) skládat Poklad jazyka českého, to jest co nejúplnější slovník, přesnou mluvnici, ozdobné i výrazné způsoby mluvy a přísloví. Všechno to jsem svědomitě sbíral, a přičinil jsem se, aby všechno bylo souběžné a souladné s latinou, aby se mohla vyjádřit slova, úsloví, zvláštnosti, pořekadla i sentence se stejnou ušlechtilostí a stejným důrazem (vlastní výrazy vlastními, obrazné obraznými, starobylé starobylými, žertovné žertovnými, průpovídkové průpovídkovými atakdále) tak, aby se kterýkoli spisovatel s nejumnější latinou mohl překládat do češtiny a naopak se stejnou uhlazeností.“

Karel Kryl foto
Karel Kryl 24
český písničkář 1944 – 1994
„Nemá smysl učit se zlomky nějakých pravd. Na to je život příliš krátký. Ale měl bys vědět, kde hledat – pro některé věci se člověk vrací do bible, jiné hledá v synonymickém slovníku.“

Anatole France foto
Anatole France 73
francouzský spisovatel 1844 – 1924
„Slovník je celý vesmír v abecedním pořádku.“

William Faulkner foto
William Faulkner 16
americký spisovatel 1897 – 1962
„Nikdy nepoužil slovo, kvůli kterému by čtenář musel zalistovat ve slovníku.“ o Ernestu Hemingwayovi

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Zjednodušte některým lidem slovník a nebudou mít co říct…“


„Bodl jsem dýkou do slovníku. Její hrot protkl heslo „dada“ a zastavil se u „logický“.“

Samuel Johnson foto
Samuel Johnson 47
anglický spisovatel 1709 – 1784
„Slovníky jsou jako hodiny. Nejhorší je lepší než žádný a ani ty nejlepší nelze brát za zcela spolehlivé.“

Julian Tuwim foto
Julian Tuwim 85
polský básník 1894 – 1953
„Jubilejní řeč: umění rozpustit jednominutovou myšlenku v dvouhodinovém slovníku.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Cit je ve skutečnosti cosi velice vzácného, cosi výjimečného. Nestačí na to běžný slovník.“


Jacques Deval foto
Jacques Deval 6
francouzský filmový režisér a spisovatel 1895 – 1975
„Když vědě chybí argumenty, jednoduše rozšíří svůj slovník.“

„Šest dvacet. Pan Ryan mě pěkně sprdne. Měla jsem dvacet minut zpoždění. A jak už jsem dneska ráno zakusila na vlastní kůži, on zpoždění nesnáší. „Zpoždění" bylo slovo, které se v Debiloidním slovníku Bennetta Ryana nenacházelo. Podobně jako „srdce", „laskavost", „soucit", „pauza na oběd" a „děkuji".“ Božský Bastard

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Přečetla ten slovník celý. Nikdo jí neřekl, že se to od dětí jejího věku nečeká.“ Svobodnej národ

Ernest Thompson Seton foto
Ernest Thompson Seton 11
spisovatel a zakladatel woodcrafterského hnutí 1860 – 1946
„Ti z vás, kteří přisuzují city pouze člověku a u zvířat uznávají pouze instinkty (považované za cosi podřadnějšího), nepronikli dosud k pramenům pravdivého poznání, zatím jen zběžně nahlédli do hladiny stojatých vod rybníka, oné propasti nevědomosti, které se říká slovníky a encyklopedie.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .