Citáty na téma sluha


Gaius Titus Petronius foto
Gaius Titus Petronius 27
římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu 27 – 66
„Jaký pán, takový sluha.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.“


Christian Friedrich Hebbel foto
Christian Friedrich Hebbel 39
německý básník a dramatik 1813 – 1863
„Nepřítel je člověk, z něhož musíš udělat buď přítele, anebo sluhu.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Nemůže se o nás sice říkat, že náruživě uctíváme stát; ale přesto jsme fanatičtí etatisti; všechno čekáme jen od státu, všechno mu ukládáme a div se nedomáháme toho, aby nás přišel podrbat soudní sluha, kousne-li nás blecha. Jeden z našich národních rysů je silná nechuť k úřadům, ale stejně výrazným rysem naší národní povahy je mystická důvěra, že úřady se mají o všechno postarat a mají k tomu plno prostředků.“ 1925

Zdeněk Železný foto
Zdeněk Železný 12
český spisovatel 1954
„Sluha dvojích vrat
mívá mnohdy hlad,
pán myslí, že dá mu druhý
a sluha má hlad a dluhy.“

Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham 9
britský filosof, právník a sociální reformátor 1748 – 1832
„Zamilovaná žena touží být muži služkou. Zamilovaný muž se bojí jediného - být ženě sluhou.“

Francis Bacon foto
Francis Bacon 85
anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 – 1626
„Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán.“

Sei Shōnagon foto
Sei Shōnagon 3
japonská autorka 966 – 1025
„Vzácný je sluha, který nepomlouvá svého pána.“


Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Za nějaký čas jsem dostal dopis od esperantisty prof. Bicknella, který mne velmi vřele zval do Bordighery v Italii. Rozhodl jsem se tam jeti a dne 11. listopadu 1909 jsem vyjel z Lošína do Terstu a odtud v noci parníkem do Benátek. […] V Bordigheře jsme se zase zařídili po svém. U Bicknellů jsem býval hostem a chodil jsem s profesorem na vycházky, na nichž mi ukazoval přírodopisné zvláštnosti. Prohlédli jsme si tam nádherné Wintrovy zahrady, v nichž se pěstují palmy pro různé církevní slavnosti v celé Evropě. Jinak se pěstují palmy k obřadům katolickým, jinak k židovským. Bicknell má v Bordigheře vlastní museum, kde má uloženy nálezy svých praehistorických písem vysoko pod ledovci jím objevených. Jeho vila jest ozdobena esperantskou hvězdou. Jest horlivý esperantista. V Bordigheře jest četná kolonie anglická, ale Bicknell, ač Angličan, mluvil s každým jen esperantsky. Také jeho sluha jinak nemluvil. Jeho zásluhou lze se v Bordigheře i v obchodech domluviti esperantem. Za mé přítomnosti uspořádal Bicknell ve svém museu sjezd esperantistů italských a francouzských, které si pozval z Nizzy a hostil je ve velkém sále svého musea. Zažili jsme veselé odpůldne a večer jsme se rozcházeli za zpěvu esperantské hymny: „En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko“.“

Chana Senešová foto
Chana Senešová 12
židovská básnířka a protinacistická bojovnice za druhé sv... 1921 – 1944
„Židovstvo žije v nepřirozených podmínkách, ve kterých není schopno realizovat své ušlechtilé vlastnosti a využívat svého přirozeného nadání a schopností. (…) Není pravda, že jsme se v diaspoře stali učiteli a vůdci národů. Naopak. Stali se z nás napodobitelé, sluhové, obětní beránek hříchů a chyb těch, mezi nimiž žijeme. Ztratili jsme naši individualitu a vzdali se nejzákladnějších podmínek života.“

Vojtěch Václav Sternberg foto
Vojtěch Václav Sternberg 1
český šlechtic 1868 – 1930
„Sociální postavení je mnohým důležitější než peníze... mnoho opozičních párijů se v honbě za titulíčky a řádíčky... proměnilo v pokorné sluhy státu.“

Ernst L. Kirchner foto
Ernst L. Kirchner 9
německý malíř, sochař, rytec a grafik 1880 – 1938
„Umělec je pán a tvůrce, ale zároveň nejponíženější sluha své fantazie.“


Jessica Bird 27
americká spisovatelka 1969
„„Smím vás požádat o laskavost?“ otázal se komorník. Normál dychtivě přikývl. „Když přineseš nášup, na tvý přání zmasakrujem kohokoli.“ … Sluha se usmál, jako by ho to dojalo. „Pokud máte v úmyslu toho člověka zlikvidovat, byli byste tak laskaví a provedli to vzadu na zahradě?““ Milenec z temnot

Karel Sabina foto
Karel Sabina 5
český básník, divadelní kritik, dramatik, esejista, filoz... 1811 – 1877
„Sluhové jsou vždy věrný barometr svých pánů.“ Oživené hroby

„Král, prohlásil Hus, je sluha Boží a má meč, aby vládl lidem dobrým stejně jako zlým. Ty dobré aby chránil, a ty zlé, laiky i církevníky, aby přiměl činit dobro. Hus se netajil tím, že tlumočí závěry Mistra Viklefa.“

„Zjevně jaký pán, takový sluha.“

Obrázky s citáty na téma sluha

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .