Citáty na téma služebník


Karolína Světlá foto
Karolína Světlá 14
česká spisovatelka 1830 – 1899
„Je stokrát větší slastí být služebníkem svého národa, než v cizině být kdovíjakým slavným velikášem.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl.“


 Osho foto
Osho 74
indický mystik 1931 – 1990
„Lidstvo nepotřebuje veřejné služebníky, misionáře a jim podobné. Lidstvo potřebuje víc rozumu.“

Thomas Brooks foto
Thomas Brooks 12
anglický puritánský 1608 – 1680
„Horlivost je jako oheň: v krbu je jedním z nejlepších služebníků, ale mimo krb je jedním z nejhorších pánů. “

 Columella foto
Columella 4
římský spisovatel 4 – 70
„Který služebník miluje pána více než pes?“

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Děti jsou nyní tyrany, nikoli služebníky svých domovů.“

Matthew Henry foto
Matthew Henry 59
teolog z Walesu 1662 – 1714
„Nic nedává ateismu a nevíře převahu tak, jako tělesnost těch, kdo činí z náboženství služebníka svých smyslových choutek a světských zájmů.“

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 239
český humorista 1964
„Slovo ministr znamená služebník – jenže latina je mrtvý jazyk.“


 Fridrich II. Veliký foto
Fridrich II. Veliký 14
král pruský 1712 – 1786
„Kníže je prvním služebníkem svého státu.“

Francis Bacon foto
Francis Bacon 85
anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 – 1626
„Lidé na významném místě jsou třikrát služebníky: otroky vladaře nebo státu, otroky slávy a otroky povolání.“

Jean Anouilh foto
Jean Anouilh 20
francouzský dramatik 1910 – 1987
„Jsme vězni hodinových ručiček, otroky termínů a služebníky našich bankovek.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Legum servi sumus ut liberi esse possimus.Jsme služebníky zákonů, abychom mohli být svobodní.“


Emanuel Rádl foto
Emanuel Rádl 12
český biolog, filozof a politický spisovatel 1873 – 1942
„Ježíš přišel mezi lidi bezbranný, neměl ani doporučení ani peněz ani obydlí ani služebníků ani lidových mas ani úřadů ani policie, ba ani psacího pera neměl. Předstoupil sám a sám před lid pouze se svým novým poselstvím. Láska, kázání, poučování, chvála a kritika a ovšem znalost Starého zákona byly jedinou jeho zbraní. Nemá filosof hledět s úžasem na takový podnik, čistou myšlenku založit vládu nad lidmi, podnik, proti kterému je učení Pythagorovo o filosofii mimo světský ruch anebo učení Platonovo o filosofech králích jen hrubým tápáním po zemi.“ Útěcha z filosofie

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Ano, tak to je, pravda se někdy skrývá na velmi nepravděpodobných místech a mívá občas prapodivné služebníky. Pravda“

Thomas More foto
Thomas More 10
anglický renesanční humanista 1478 – 1535
„Umírám jako věrný služebník krále, ale především jako služebník Boží.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Kapitalizace nám neškodí, dokud je kapitál naším služebníkem a nikoliv naším pánem.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .