Citáty na téma snění


Frank Winfield Woolworth 1
americký obchodník 1852 – 1919
„Snění nikdy nikomu neublížilo, když kromě něj stále pracujete na tom, abyste zrealizovali tolik snů, kolik je ve vašich silách.“

Guillaume Apollinaire foto
Guillaume Apollinaire 22
francouzský básník 1880 – 1918
„Žena je nepřítelem snění.“


Pierre Corneille foto
Pierre Corneille 10
francouzský spisovatel, dramatik 1606 – 1684
„Nejopojnější jsou ty sny, sněné s otevřenýma očima.“

Vítězslav Hálek foto
Vítězslav Hálek 7
český básník a publicista 1835 – 1874
„A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení...“

Richelle Mead foto
Richelle Mead 60
americká spisovatelka 1976
„,, Když nemáš oči otevřené, nepoznáš rozdíl mezi sněním a bděním." (Krvavý slib)“

Jean Marie Guyau foto
Jean Marie Guyau 4
francouzský spisovatel a filozof 1854 – 1888
„Nešťastný člověk se může osvobodit jenom zapomenutím nebo sněním.“

„Potřebujeme čas ke snění, rozpomínání, čas k dosažení nekonečna. Potřebujeme čas, abychom byli sami sebou.“

„Je dvojí snění: snění prázdné a snivost, jež pobízí k práci, k uskutečnění.“


Zig Ziglar foto
Zig Ziglar 34
americký motivační řečník 1926 – 2012
„Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění.“

Jean-nicolas Arthur Rimbaud foto
Jean-nicolas Arthur Rimbaud 12
francouzský dekadentní a symbolistický básník 1854 – 1891
„Čí vlídná náruč, jaká úžasná chvíle mi vrátí tuto krajinu, odkud přichází všechno mé snění i každý můj sotva slyšitelný záchvěv vzrušení?“

Johannes Mario Simmel foto
Johannes Mario Simmel 29
rakouský spisovatel 1924 – 2009
„Jsme z takové látky, z jaké jsou sny. A naše malé bytí obklopuje snění.“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Akce bez počáteční vize je mrhání časem. Vize bez akce je obyčejné snění. Ale akce s vizí mohou změnit svět.“


„Hromadné snění, na které si každý přináší z domova svůj sen.“

František Čupr foto
František Čupr 1
český poslanec Českého zemského sněmu a filozof 1821 – 1882
„Muž tento, nadán neobyčejnými schopnostmi duševními, přestihoval dobu svou dalece, co se týče důmyslu učitelského, co se týče způsobilosti učitelské a ruchu národního vůbec - jakožto pravý vzor, ku kterémuž na mnoze hleděli a posud hledí zrakové spolupracovníků jeho na národa roli dědičné ... Všeliké bdění jeho, ba snění bylo blaho národa, každá myšlenka jeho směřovala ku koněčnému cíli tomuto, a čím více rozličné nehody a bídy světské naň naléhaly, tím více hledal útěchy a útočiště v národních snahách svých.“

Radim Palouš 1
český filozof, komeniolog a pedagog 1924 – 2015
„Lidé, probouzejíce se z pokrokářského snění, přestávají být pouhými očekávajícími účastníky. Neaspirují na svrchované manipulátorství dějinnými pohyby, ale berou své osudy a osudy svých bližních za svou věc, aniž by mysleli, že takovým či onakým zásahem jednou provždy zařídí dějiny podle své dobré vůle. Cítí, že příslušejí do dějin, že jsou členy veškerenstva.“

Alain Resnais foto
Alain Resnais 1
francouzský filmový režisér 1922 – 2014
„Vždycky mě přitahoval ten typ snění, který se objevuje hned ze začátku Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí, když hrdina pozoruje zeď před sebou a říká si, že jakékoli jeho rozhodnutí mu znemožní poznat, jaký následek by měly všechny ostatní rozhodnutí; život tak připomíná náčrtek siluety obrazu, který nebude nikdy dokončen.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 20 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .