Citáty na téma socialismus


Albert Einstein foto
Albert Einstein 151
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Skutečným účelem socialismu je překonat predátorskou fázi lidského vývoje.“

Václav Havel foto
Václav Havel 46
disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 – 2011
„Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítel socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus; byly to všechno lži. (Zdroj: historik Viliam Plevza v rozhovoru pro www. tyden. cz 47/2015)“


Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Přemýšlím-li, kde hledat příčinu vývoje postojů M. Gorbačova, pak docházím k závěru, že to mimo jiné byla touha po slávě, která mu byla drogou a jíž často podřizoval svoje postoje. Toho dovedlo dokonale využít jeho okolí a zejména Západ tím, že mu nejen slávu poskytly, ale také z něho učinily trojského koně v úsilí o porážku socialismu. V tom byl Gorbačov blíž A. Dubčekovi, jehož postoje taktéž silně ovlivňoval lesk slávy a popularity, která se v dnešním světě nezískává zaslouženě, ale vyrábí se podle potřeb." (s. 99)“

Jules Michelet foto
Jules Michelet 7
francouzský historik 1798 – 1874
„Dnes nám říká ‘Jsem křesťanství‘, zítra ohlásí ‘Jsem socialismus‘. (v polovině 19. století o Rusku)“

Winston Churchill foto
Winston Churchill 80
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy.“

Alois Rašín foto
Alois Rašín 7
český československý politik, advokát, ekonom, novinář, p... 1867 – 1923
„Po válce je bída a tak lidé chtějí socialismus, a když je socialismus tak je bída.“

Fidel Castro foto
Fidel Castro 5
kubánský komunistický revolucionář a politik 1926 – 2016
„Socialismus nebo smrt!“

Karel Kryl foto
Karel Kryl 24
český písničkář 1944 – 1994
„Z celé slavné přestavby zbyl nedostatek alkoholu. (Karel Kryl vzpomínaje na socialismus - poč. 90. let 20. stol.)“


Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Demokracie je cestou k socialismu.“

Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Rozpad SSSR, KSSS, porážka socialismu v řadě zemí Evropy a negace dohod Jaltské a Postupimské konference šéfů vlád SSSR, USA a Velké Británie vedou nutně k otázce, zda šlo ze strany Gorbačova o omyl, neschopnost, či zradu. Soudě podle jeho postojů po tzv. pokusu o převrat v SSSR v srpnu roku 1992 možno hovořit o zradě. Bohužel, navíc i o ztrátě morálky." (s. 99)“

Margaret Thatcher foto
Margaret Thatcher 27
britská státnice a předsedkyně vlády Spojeného království 1925 – 2013
„Problém se socialismem spočívá v tom, že ani peněženky těch druhých nejsou bezedné.“

Vít Jedlička foto
Vít Jedlička 3
politik 1983
„Socialismus je falešná víra, že 'stát' rozhodne o vašich penězích lépe než vy sami.“


Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Někteří členové strany a funkcionáři během listopadových událostí, včetně bývalého předsedy KSČM J. Svobody, podporovali opozici v době, kdy strana usilovala cestou přestavby o potřebné změny a překonání nedostatků a po 17. listopadu projevovali náramnou radost, že byl za jejich účasti svržen „totalitní“ režim. Tito lidé se, ať již v myslné představě, že pomohou socialismu, anebo se zlými úmysly, spojili s jeho nepřáteli. Nelze jim odpustit, s jakou aktivitou a servilností vůči strůjcům státního převratu se podíleli na hanobení revoluční minulosti a restauraci kapitalismu. Zazářil mezi nimi Valtr Komárek. Tento někdy až servilně se nám podbízející ředitel Prognostického ústavu ČSAV měl otevřené dveře k většině vedoucích představitelů strany a vlády. Aktivně se podílel na vypracování cest dalšího sociálně ekonomického rozvoje. Analýzy a návrhy vycházející z Prognostického ústavu, jemuž jeho kritici říkali „Jakešova věštírna“, byly vedením strany využívány. Proto bylo pro mne a nejenom pro mne překvapující, jak se tento „prominentní“ ředitel stal v listopadu předním kritikem socialismu a hlavním licoměrným žalobcem vedení strany, které nazval „mafií“. Skutečnost ovšem byla taková, že pokud lze vůbec mluvit o nějaké mafii, pak fungovala především v Prognostickém ústavu v čele s V. Komárkem. Svědčí o tom, že z jeho nepočetných řad vzešli vedle Komárka Klaus, Dyba, Dlouhý a další, kteří stanuli ve vysokých vládních funkcích a dnes navlékli dresy různých politických stran. Patří mezi ně nemálo bývalých členů a funkcionářů KSČ, kteří byli po roce 1968 vyloučeni nebo vyškrnuti. Jejich přisluhování V. Havlovi a jiným představitelům dnešní moci, jejich neochota či zbabělost postavit se na stranu socialismu třeba – jak kdysi uváděli – „s lidskou tváří“, zcela jasně odhalily jejich „pravou tvář“ a jejich skutečné úmysly, které se už dnes – na rozdíl od roku 1968 – nesnaží zastírat." (s. 118)“

Woody Allen foto
Woody Allen 137
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, d... 1935
„Až budu starší, budu ten mužně plešatící typ. Ledaže bych byl jedním z těch uslintaných dědků, co běhaj s nákupní taškou po kavárnách a vykřikují o socialismu.“

Max Weber foto
Max Weber 5
německý sociolog, filozof a politický ekonom 1864 – 1920
„Socialismus je pokus nahradit „anarchii trhu a dosáhnout větší rovnosti pomocí společenského plánování. Toto by však vedlo k nesmírnému nárůstu byrokracie moci, jehož následkem by byla nesvoboda a ekonomická stagnace.“

Alfred Richard Orage 1
britský politik 1873 – 1934
„Socialismus jako posílení člověka je dokonce nezbytnější než socialismus jako prostředek k odstranění ekonomické chudoby.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .