Citáty na téma sol


Francois Coppée foto
Francois Coppée 9
francouzský básník a romanopisec 1842 – 1908
„K přípravě salátu jsou zapotřebí čtyři lidé: marnotratník, aby doléval olej, lakomec, aby kapal ocet, mudrc, aby solil a blázen, aby míchal.“

„L´amor che move il sole e l´altre stelle - Moje vůle a moje touha se změnily díky lásce, lásce, která hýbe sluncem a všemi hvězdami.“


Irving Stone foto
Irving Stone 5
americký spisovatel 1903 – 1989
„Láska je solí života. Člověk ji potřebuje, aby poznal, jak chutná svět.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý.“

Lech Przeczek foto
Lech Przeczek 94
český básník a spisovatel 1961
„Dříve bývalo zvykem vítat hosty chlebem a solí, dnes to často bývá spíše nožem a pistolí.“

Jaromír John foto
Jaromír John 38
český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 – 1952
„Boj a utrpení jsou solí života. Vítězství je růžovou cestou ke klidu, jenž jest jen slušnější formou hnití.“

Jan Procházka foto
Jan Procházka 42
český scénárista a spisovatel 1929 – 1971
„Vzdělaní a moudří lidé byli, jsou a budou národním bohatstvím, solí země.“

Eliška Horelová foto
Eliška Horelová 3
1925 – 2015
„To jak rostou stromy dávno známe. Ze země si vyzvednou vždy trošku různých solí do zelených listů a s nimi vyfárají a pak navrch dají si hrst slunce s bílou pěnou vzduchu.“


Marcel Proust foto
Marcel Proust 62
francouzský romanopisec, kritik a esejista 1871 – 1922
„Nervní lidé jsou solí země: dali nám všechno, co máme velkého.“

Ludvík Armbruster foto
Ludvík Armbruster 1
český filozof, profesor, teolog, vysokoškolský pedagog a ... 1928
„Nemyslím si, že celibát by měl být rozhodujícím faktorem vysvětlujícím úbytek povolání, protože tutéž starost mají evangeličtí křesťané, jejichž faráři se žení a farářky vdávají... Spíše bychom měli uvažovat, zda nevytvořit různé kněžské kategorie – na jedné straně by působili kněží "misionáři" a na straně druhé kněží "údržbáři". Určitá farnost by se obrátila na svého biskupa a představila mu někoho s rodinou, kdo brzy půjde do penze, a bude tudíž existenčně zajištěn a mohl by navštěvovat na teologické fakultě dálkové kurzy a doplnit si vzdělání... Jako údržbář v nejlepším smyslu by mohl v neděli předsedat eucharistii, křtít, konat pohřby, vést společenství, zatímco misionáři, mladí lidé, by vedli celibátní život a prováděli tzv. kategoriální pastorace, obraceli by se k nemocným, k vojákům, k vězňům či chudým a snažili by se být solí země a světlem na svícnu.“

Antonín Mandl 3
český římskokatolický duchovní 1917 – 1972
„I když církev je svátostná Boží mocí a silou… je v čase a prostoru živá jen naším úsilím, naší živou vírou. Neboť církev, to jsi ty a já, to jsme my, my v Kristu a Kristus v nás, my lid Boží, a na nás záleží, zda z jádra věci se stane srdce věci, neboť jen skrze nás se stane solí země.“ Srdce věci, 1968

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .